Nettverk for bedre levekår for funksjonshemmede i Afrika

20 Nov 2014
- Hvordan skal vi intensivere forskningen og praksis for å nå FNs tusenårsmål i Afrika? Dette var hovedtemaet for konferansen som samlet over 200 forskere og representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner fra hele Afrika i Mangochi, Malawi i november. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO i Atlas-alliansen var en av organisasjonene til stede under konferansen.

AfriNEAD

AfriNEAD er et nettverk – en familie – der vi skal dele kunnskap og få en forståelse for funksjonshemmedes situasjon i Afrika. Dette er kunnskap og forstålse hver og en av oss skal ta med oss hjem og inn i arbeidet vi gør, sa styreleder i AfriNEAD, dr. Gubela Mji, under åpningen.

Til daglig jobber Mji ved Stellenboch University i Sør-Afrika, og er en av stifterne av nettverket. Nettverket drives av Stellenbosch University, Center for Rehabilitation Research og universitetet har har bidratt både finansielt og med infrastruktur.

 

Nettverket AfriNEAD samler forskere og funksjonshemmedes organisasjoner til felles innsats for å dokumentere og bedre funksjonshemmedes levekår i Afrika. I november ble den fjerde konferansen arrangert i Malawi. Bildet viser en oversikt over konferansesalen.
Nettverket AfriNEAD samler forskere og funksjonshemmedes organisasjoner til felles innsats for å dokumentere og bedre funksjonshemmedes levekår i Afrika. I november ble den fjerde konferansen arrangert i Malawi.

 

Fra bevis til handling

AfriNEAD utgjør et unikt nettverk av forskere og aktivister som interesserer seg for funksjonshemmedes livsbetingelser i Afrika sør for Sahara. Det finnes få tilsvarende etablerte nettverk i verden. Nettverket bidrar sterkt til å bygge ned barrierer mellom forskere og funksjonshemmede.

Det sentrale målet er å finne veier for hvordan kunnskap skal omsettes til praksis. Dette gir best resultater om forskning kobles sammen med erfaringer fra funksjonshemmede, funksjonshemmedes organisasjoner og representanter fra myndighetene.

 

Norsk tilstedeværelse

Den norske ambassaden i Malawi var en av sponsorene for konferansen. I tillegg var også forskningsmiljøet SINTEF godt representert under årets AfriNEAD.

– Konferansene til AfriNEAD utgjør en arena for å styrke og utvikle samarbeidet mellom forskere og funksjonshemmede, og de gir gode muligheter for politisk påvirkning på høyt nivå, forteller Arne Eide, sjefsforsker i SINTEF, som var til stede under konferansen.

– Vi er én av flere forskningsinstitusjoner som bidrar til å utvikle kunnskap om og for funksjonshemmede i fattige land, og spesielt i det sørlige Afrika. Det har derfor stor betydning for oss å delta i konferansene og i nettverkets aktiviteter mellom konferansene, sier Eide.

SINTEF har samarbeidet tett med FFOs bistandsarbeid i en årrekke, i særlig grad gjennom gjennomføringen av levekårsundersøkelser i det sørlige Afrika, blant annet i Malawi.

Flere av prosjektene og forskningsresultatene som ble lagt fram på konferansen hadde også prosjektstøtte fra funksjonshemmedes organisasjoner i Norge.

 

Nødvendig å overføre kunnskap til handling

Mussa Chiwaula er en av grunnleggerene av Malawis paraplyorganisasjon for funksjonshemmede organisasjoner, FEDOMA.

I dag leder han paraplyen som samler alle funksjonshemmedes organisasjoner i Sørlige Afrika, SAFOD, og har samarbeidet tett med FFO i flere år. Chiwaula deltok på konferansen for første gang, og hadde følgende refleksjoner:

– Det var en god konferanse og gav meg mye nyttig kunnskap. Dessuten var timingen god, da vi i disse dager er i ferd med å utvikle SAFODs nye strategiplan. Konferansen har gitt meg nye ideer på forhold vi kan ta tak i, sier Chiwaula, og fortsetter:

– Om jeg skal oppsummere konferansen, så handlet denne konferansen i stor grad om at det er nødvendig med å overføre kunnskap. Det er gjort mye forskning, men det når ikke grasrota. Vi må finne måter å omsette denne kunnskapen til handling og tiltak, sier Chiwaula.

 

Forankret i FN-konvensjonen

Flere av de Afrikanske landene har ratifisert konvensjonen. AfriNEAD er godt forankret i artikkel 32 i FN-konvensjonene for rettighetene til funksjonshemmede (UNCRPD).

Konvensjonen er den første av FNs menneskerettighetskonvensjoner som inneholder en egen bestemmelse om internasjonalt samarbeid, og en forpliktelse om å innhente informasjon, som statistikk og forskningsdata, for å sikre en effektiv iverksetting av konvensjonen.

Konvensjonen sier helt tydelig at det er viktig å oppmuntre til internasjonalt samarbeid for å støtte de nasjonale bestrebelsene på å virkeliggjøre denne konvensjons formål og hensikt. Dette skal gjøres i samarbeid med relevante internasjonale og regionale organisasjoner og sivilsamfunnet og særlig organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Neste AfriNEAD-konferanse holdes i 2017: Konferansen vil arrangeres i Ghana.


Tekst og foto: Ove Helset, FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 8 =