Nitid dørbanking har endret livet til titusener i Nepal

29 Jun 2016
Kartlegging er ofte første skritt for å oppnå sosial endring. Det nepalske blindeforbundet har oppsøkt så godt som alle familier i distriktet Rupandehi og sjekket synet til hvert familiemedlem. Innsatsen fra en rekke donorer har halvert unødvendig blindhet i Nepal på 30 år.

 Av Kristin Kjæret, Norges Blindeforbund og Anne Nyeggen, Atlas-alliansen.

– Nepalske myndigheter har ikke oversikt over synshemmede, forteller Amrit Rai, leder av rehabiliteringsprosjektet i Mahottari.      – Vi har i år startet kartlegging i to nye distrikter. Denne gangen har vi fått lokale myndigheter med i planleggingen, og de vurderer å publisere offentlig statistikk basert på vår kartlegging, forteller han.

Norges Blindeforbund og Atlas-alliansen har et langt engasjement for blinde og svaksynte i Nepal. Med midler fra Norad har de støttet prosjekter som har banket på alle dører i seks distrikter i Nepal og vært i kontakt med over to million mennesker.

Øyehelse ikke del av helsetilbudet

Øyehelse er ikke en del av det offentlige helsetilbudet i Nepal. Det nepalske blindeforbundet har i samarbeid med Nepal Netra Jyoti Sangh (NNJS), en frivillig organisasjon innen øyehelse, fulgt opp med å tilrettelegge for gratis grå stær-operasjoner og andre medisinske øyehelsetiltak. Mange tusen har fått synet tilbake.

Moti Ram Bhatta er en av dem. Han begynte å miste synet i en alder av 55 år. Ti år senere var han nesten helt blind. Som 75 åring fikk han synet tilbake. – Jeg ville aldri operert øynene hvis ikke det var gratis, forteller han.

NNJS ivaretar 90 % av øyehelsetilbudet i Nepal. Norges Blindeforbund har siden 1998 støttet driften av tre øyehelsesykehus under NNJS og flere øyeklinikker. Årlig gjennomføres nesten 200 000 øyesjekker og over 10 000 grå stær-operasjoner. NNJS’ arbeid, som støttes av en rekke internasjonale donorer, har bidratt til en halvering av unødvendig blindhet i Nepal i perioden 1981 til 2010. Flere av sykehusene er også viktige for å bekjempe unødvendig blindhet i nordlige India.

– Myndighetene jobber nå med å få vedtatt en ny strategi for øyehelse-området, så det er en liten endring på vei, forteller Arnt Holte, generalsekretær i Norges Blindeforbund og styreleder i Atlas-alliansen. Fram til nå har det å være opptatt av øynene og synet til mennesker ikke vært en del av det offentlige helseansvaret. Men samtidig har 30 års hjelp fra internasjonale organisasjoner, blant annet oss i Blindeforbundet, bygget opp et system som er ganske imponerende, forteller han

 Trening og opplæring for de som ikke kan opereres

Det er selvfølgelig ikke nok å bare telle. Registreringen av funksjonsnedsettelser og sykdommer må føre til noe. Prosjektene i Nepal har ikke bare hjulpet grå stær-pasienter til operasjon. De har også fulgt opp den enkelte blinde og svaksynte med individuelle samtaler og skolering for å kunne mestre egen hverdag.

Brødrene Dinesh og Ram Prasad Chaudhary har begge en øyesykdom som fører til blindhet. Dinesh er allerede blind, mens Ram fremdeles «bare» sterkt svaksynt. For å oppnå sosial endring er det selvfølgelig ikke nok bare å telle. – Den hvite stokken er min venn. Opplæringen jeg har fått i å bruke den har vært helt avgjørende for at jeg nå kan bevege meg alene, sier Dinesh. Han har også fått jobbkurs og mulighet til å ta opp lån. Sammen med sin bror har han investert i en sag og annet nødvendige verktøy. I dag driver Dinesh eget møbelsnekkerfirma med noen få ansatte. De har en månedlig profitt på ca. 8000 nepalske rupees – dvs. ca. 600 kroner. Det høres kanskje lite ut, men i nepalsk målestokk er dette en inntekt godt over fattigdomsgrensa.

– Yrkesaktive blinde, blinde elever og blinde som engasjerer seg i lokalpolitikken er fantastiske ambassadører for et inkluderende samfunn, sier Arnt Holte. – I Rupandehi var den omfattende kartleggingen første skritt som i løpet av en fem års periode har endret livet til flere tusen enkeltpersoner. Det har også endret forestillingene til naboer og familier om at blinde og svaksynte ikke kan være til nytte i samfunnet. Det er vel så viktig. Selvfølelse og respekt er avgjørende for utvikling og deltakelse, og for varige samfunnsendringer, sier Holte.

For mer informasjon, kontakt

Arnt Holte, Norges Blindeforbund, 90190732

Kristin Kjæret, bistandsrådgiver Norges Blindeforbund, 90138264

Anne Nyeggen, kommunikasjonssansvarlig, Atlas-alliansen, 90776232

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =