Norsk bistand etter Global Disability Summit

14 Aug 2018
Mens Norge har ligget i en usedvanlig het sommerdvale har verden tatt viktige skritt fremover for å sikre fattige funksjonshemmedes rettigheter og et godt liv. 24. juli gikk verdens første Global Disability Summit av stabelen i London. Møtet resulterte i mer enn bare prat. Nå håper vi Norge følger opp.

Skrevet av daglig leder Morten Eriksen, publisert i Bistandsaktuelt 14. august.

Norge var representert ved en engasjert Norad-direktør Jon Lomøy. Han kunne på utviklingsministerens vegne annonsere at Norge gir 50 millioner bistandskroner for å sikre utdanning til barn med nedsatt funksjonsevne. Pengene skal brukes i et nytt initiativ for inkluderende utdanning (Inclusive Education Initative) og er et samarbeid som foreløpig omfatter Verdensbanken, Norad og det britiske utviklingsdepartementet DFID. Målet med initiativet er blant annet å finansierer bedre statistikk og forskning i tillegg til å bidra til at utdanningsplaner inkluderer funksjonshemmede barn.

Vi er veldig fornøyde med at Norge er med på dette initiativet. Med dette legger Norges seg i front og slår seg sammen med de to viktigste aktørene for funksjonshemmedes rettigheter i dagens bistand.

Det er godt dokumentert at det er en god investering å satse på funksjonshemmedes utdanning. En ny rapport ble lansert på sommerens toppmøte om funksjonshemmede. Ungdomstiden blir i den kalt et «mulighetsvindu» både i forskning og i utviklingsarbeidet pga den raske utviklingen som den enkelte ungdommen er inne i. I rapporten fra GAGE gjengis resultater fra 6000 intervjuer med ungdommer og deres omsorgspersoner i Bangladesh, Etiopia, Jordan og Palestina. Slik avdekkes etter hvert kjente fakta om at ungdom med funksjonsnedsettelser systematisk diskrimineres på alle felt og at særlig jenter opplever dobbel diskriminering som gjør dem ekstra sårbare.

Diskrimineringen fortsetter å skje til tross for at både den enkelte, familien og samfunnet taper økonomisk på praksisen. I Kina har en for eksempel regnet ut at fremtidige inntekter øker med 8 prosent for hvert år en ungdom med funksjonsnedsettelse får gå på skolen (Liao og Zhao, 2013). Rapporten viser også et stort gap mellom ungdommenes egne ønsker og ambisjoner, og hva de faktisk møter i samfunnet.

Verdensbanken

Verdensbanken har lenge hatt egne satsinger for funksjonshemmedes rettigheter og egne team som jobber spesifikt med dette. Seinest i april i år var deres global disability advisor Charlotte McClain Nhlapo i Norge og hadde møter i både UD, Norad og på Stortinget. Men dette arbeidet har lenge fått pågå litt i det stille, uten å nå helt gjennom blant bankens prioriteringer. I sommer kan det se ut til å ha endret seg. I forbindelse med sommerens toppmøte lanserte nemlig Verdensbanken ti nye forpliktelser for sitt arbeid med funksjonshemmede. Og det er ikke småtteri de har bestemt seg for å gjennomføre.

Verdensbanken skal blant annet sikre at

 • Alle bankens utdanningsprogrammer inkluderer funksjonshemmede innen 2025
 • Alle prosjekter for digital utvikling er tilpasset funksjonshemmede blant annet gjennom universell utforming
 • Datainnsamlingen om funksjonshemmede skal bli bedre
 • Alle offentlige steder og bygg som gjenoppbygges etter krise med finansiering fra Verdensbanken skal være tilgjengelige for funksjonshemmede
 • All kollektivtransport som finansieres skal være inkluderende overfor funksjonshemmede
 • Verdensbanken skal forbedre forundersøkelsene (due diligence) om inkludering av funksjonshemmede når deres International Finance Corporation vurderer å gjøre investeringer
 • Sikre at 75 prosent av prosjektene som finansieres innen sosial beskyttelse – slik som fattigdomsreduksjon, tiltak for å redusere sårbarhet og risiko, tiltak mot arbeidsledighet, utestengelse og sykdom – er inkluderende ovenfor funksjonshemmede.

De nye målene er inspirerende for oss som bryr oss om verdens funksjonshemmede. At en så stor og seriøs aktør som Verdensbanken har bestemt seg for disse målene viser ikke bare at det er viktig å inkludere funksjonshemmede, men også at det er gjennomførbart å sikre en bred inkludering i bistanden.

Norge og veien videre 

Verdensbanken og Storbritannia har i sommer satt funksjonshemmede på dagsorden i bistanden og også vist at det er mulig å følge opp fine ord med konkret handling. Vi er veldig glade for at også Norge er med i dette gode selskapet, slik det ble vist under Disability Summit.

Vi i Atlas-alliansen vil gjerne bidra med drahjelp slik at vi kommer videre fra den gode starten. Inspirert av Verdensbanken har vi derfor skissert et førsteutkastet til det som kan bli Norges forpliktelser for sitt arbeid med funksjonshemmede i bistanden:

 1. Inkludering av funksjonshemmede må bli en del av Kunnskapsbanken
 2. All norsk bistand til utdanning skal være inkluderende ovenfor funksjonshemmede innen 2021
 3. Alle norske bistandsprosjekter for digital utvikling er tilpasset funksjonshemmede
 4. Norge skal sikre bedre datainnsamling om funksjonshemmede i bistanden
 5. Inkludering av funksjonshemmede skal være et fast innslag i Norfunds forundersøkelser (due diligence)
 6. All norsk bistandsinnsats for kvinner og likestilling skal inkludere funksjonshemmedes interesser innen 2021.
 7. Målrettede tiltak for funksjonshemmede skal utgjøre minst 1 prosent av norsk bistand innen 2021

Nå som er het sommer er på hell håper vi gode sommerminner fra London vil sette sitt preg på hverdagen i norsk bistand.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =