Norsk bistand må sikre funksjonshemmede mener folk

29 Jun 2016
33 % av Norges befolkning vil prioritere funksjonshemmede i bistandsarbeidet, viser undersøkelse fra Respons analyse. - Det er mye større interesse for å vise solidaritet med mennesker med funksjonsnedsettelse enn vi har vært klar over, sier daglig leder i Atlasalliansen, Morten Eriksen.

Meningsmålingen fra Respons Analyse stilte flere spørsmål. I ett av spørsmålene ble respondentene bedt om å velge to målgrupper fra en liste på ti de ønsker å prioritere norske bistandsmidler til. Her kom, ikke uventet, internt fordrevne flyktninger klart høyest (51%). På andreplass kom funksjonshemmede (33%).

– Dette er oppsiktsvekkende. Vi tolker det slik at folk har hatt lite kunnskap og kjennskap til saksfeltet funksjonshemmede tidligere. Men det er tydeligvis en mye større interesse for å vise solidaritet med mennesker med funksjonsnedsettelse nå enn noen gang tidligere i historien. Vi står ved et veiskille, hevder Eriksen.

Støtte til menneskerettighetsaktiviter og analfabeter

Menneskerettighetsaktivister følger hakk i hæl med funksjonshemmede på 29 % og analfabeter på 25 %. – Dette er en tydelig støtte til sivilsamfunnsorganisasjonene, som er de fremste til å fremme menneskerettighetsarbeid i utviklingsland. Vi minner om at det var stor strid om fortsatt støtte til sivilsamfunnsorganisasjonene over bistandsbudsjettet for i år, sier Morten Eriksen. – Samtidig kan prioritering av analfabeter tolkes som en tydelig aksept i befolkningen til regjeringens utdanningssatsing i bistanden, påpkere han.

Globalt har slagordet «Leave no-one behind» fått gjennomslag. Det er en direkte oppfordring om at alle skal inkluderes, også funksjonshemmede. Det er nå grundig slått fast gjennom FNs nye bærekraftsmål, et nytt veikart for utvikling og miljø, som gjelder for 2016 – 20130. Her omfatter flere av målene også personer med funksjonsnedsettelse.

– Det viktigste signalet jeg leser ut fra denne responsen er likevel at nå må Utenriksminister Børge Brende sørge for at personer med funksjonsnedsettelse og deres organisasjoner får bedre kår i neste års bistandsbudsjett, sier Eriksen.

Funksjonshemmede er overrepresentert blant verdens aller fattigste og har lenge blitt oversett i internasjonal bistand. Funksjonshemmede stiller bakerst i køen for helsetjenester, utdanning og andre grunnleggende rettigheter. Funksjonshemmede kvinner og jenter har større risiko enn andre kvinner for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk dør 1,2 millioner funksjonshemmede hvert år på grunn av fattigdom og underernæring.

Viktig å sjekke ut hva folk mener om bistand

Det er sjeldent en ser denne typen informasjon om hva folk mener skal prioriteres i bistanden, påpeker Morten Eriksen. Han mener bistandsorganisasjonene og også i Norad og Utenriksdepartementet bør bli flinkere til å hente inn og vise denne typen informasjon. – kanskje også presssen bør gå litt i seg selv? spør Morten Eriksen.

De øvrige gruppene som folk kunne velge fra var urfolk, forfulgte journalister, religiøse minoriteter, HIV-smittede og seksuelle minoriteter

Undersøkelsen ble utført elektronisk av Respons Analyse, med et representativ utvalg på 1019 personer, fra 16-89 år, i perioden 12 – 20. mai. Oppdragsgiver var Atlas-alliansen.

 For mer informasjon og kontakt: Morten Eriksen, tlf 90 16 26 04

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − 2 =