Ny dugnad for syriske flyktninger

09 Sep 2015
- Jeg er sist på talelista her i dag, men funksjonshemmede må få plass forrest i køen når flyktningene tas imot av og i Norge, sa Arnt Holte til applaus fra tilhørerne, inkludert et stort pressekorps, under gårsdagens pressekonferanse i Flyktningehjelpen. De elleve organisasjonene som i vår stod sammen og krevde flere syriske kvoteflyktninger og mer støtte til Syria og nabolandene har lagt frem nye forslag til hva Norge bør gjøre i nærområdene, Europa og på hjemmebane.

Arnt Holte viste til den hjerteløse utsilingen av syke og funksjonshemmede som ble gjort for et år siden, da myndighetene avslo å ta imot syke og funksjosnhemmede flyktninger. – Det er en sant helvete å være funksjonshemmet i en flyktningeleir. Du klarer ikke å skaffe deg mat, du kommer deg ikke på latrinen, boforholdene er ikke tilpasset dine behov, barna får ikke skole. du får ikke helsehjelpen du trenger.  De som trenger det mest må få hjelp først, ikke sist. Det er derfor helt rimelig at funksjosnhemmede får forrang når menneskene skal hjelpes ut av leiren og videre, sa Arnt Holte.

Her er forslagene som ble lagt frem på en pressekonferanse i dag:

Norge må bevilge 3 milliarder til Syria og nabolandene i neste års statsbudsjett:

  • kningen fra i år på 1,75 milliarder må hentes utenfor bistandsbudsjettet, gitt den ekstraordinære globale flyktningsituasjonen

Alle må bidra til den nasjonale dugnaden for syriske flyktninger:

  • Frivillighets-Norge og den enkelte må delta og bidra. Kommunene må legge til rette for bosetting av flere flyktninger. Vi trenger alternative bosettingsmodeller – som selvbosetting og pålegg til kommunene, slik at flyktningene ikke blir sittende årevis på vent i statlige mottak.

Norge må ta aktiv del i en felles europeisk innsats for syriske flyktninger

  • Vi må følge Tysklands eksempel og ikke returnere syrere til landet de først kom til i Europa. Europa må ta et felles ansvar for humanitær assistanse og bosetting av flyktningene i Europa.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + one =