Ny internasjonal ekspertgruppe på utdanning for funksjonshemmede etablert

01 May 2015
Statsråd Børge Brende har utnevnt en internasjonal gruppe med eksperter på utdanning for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Gruppen skal bidra inn til utdanningstoppmøtet i Oslo 7. juli (Oslo Summit on Education for Development) . Gruppen ledes av Ann-Marit Sæbønes, tidl. ordfører i Oslo og tidl. generalsekretær i FFO. Gruppen møttes første gang 23.-24. april i Oslo. Trine Riis-Hansen fra Altas-alliansens sekretariat deltar også i gruppen.

Oslo Summit har iflg  Utenriksdepartementet to viktige formål: Å øke innsatsen for å få til en kvalitetsheving av utdanningen i fattige land, og for å nå de 58 millioner barn i skolealder som i dag ikke går på skolen. Rundt en tredjedel av disse antas å ha en funksjonsnedsettelse. I noen land er så mange som  90 % av funksjonshemmede barn uten skoleplass.

– Alt for ofte er barn med funksjonsnedsettelser stengt ute fra utdanningen som tilbys, ikke minst skjer dette i fattige land og i land med krig og konflikt. Når vi nå inviterer de fremste ekspertene og tilhengerne av utdanning i verden til møte i Oslo i sommer, vil utdanning for funksjonshemmede barn være et gjennomgående tema. Målet er at disse barne også skal gå på skolen, sier Børge Brende i en pressemelding.

Medlemmer i ekspertgruppen:

  • Ann-Marit Sæbønes, leder
  • Nafisa Baboo, Light for the World, Geneve
  • Louise Banham, Global Partnership for Education, Washington, DC
  • Rosangela Berman Bieler, Unicef
  • Cathrine Howgego, the UK Department for International Development (DFID)
  • Charlotte McClain-Nhlapo, the World Bank, Washington, DC
  • Trine Riis-Hansen, Atlas-alliansen, Norge
  • Nidhi Singal, St. Cathrine’s College, Cambridge
  • Grant Dansie, Norad, sekretær.

Se pressemelding fra utenriksdepartementet her 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 15 =