Ny kunnskap om inkluderende utdanning

11 Jan 2016
Utdanning gir trygghet, respekt og en bedre framtid, men er ofte ikke tilgjengelig for funksjonshemmede. En rapport om inkluderende utdanning fra Malawi, lansert i høst, viser hva som hindrer og fremmer funksjonshemmede barns utdanning. Handikapforbundet har deltatt i arbeidet med rapporten.

Utdanning er erkjent som et av de viktigste grepene i fattigdomsbekjempelsen globalt, og har vist seg å være av spesielt stor betydning for funksjonshemmede. Like fullt blir fremdeles om lag en av tjue funksjonshemmede hindret i å gjennomføre et skoleløp. Utdanning er derfor et av de viktigste områdene Norges handikapforbund arbeider med internasjonalt. Og nettopp derfor er rapporten som nå er lansert viktig og spennende, skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

– Denne rapporten er fin på den måten at den bidrar til kunnskap og dokumenterer hva som hindrer og fremmer barn og unges muligheter for utdanning, forteller Eirin Næss-Sørensen, programrådgiver i NHFs internasjonale avdeling.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med funksjonshemmede barn og unge i ulike situasjoner og aldersgrupper. 14 skoleelever, 5 som har måttet slutte på skolen og 4 som aldri har fått begynne, har blitt intervjuet, i tillegg til omsorgspersonene deres og flere lærere.

Les mer

Her er rapporten 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =