Nye stemmer i FN

26 Jun 2014
To representanter fra våre partnerorganisasjoner i Malawi og Uganda har fått delta i diskusjonene i FN med støtte fra Utenriksdepartementet. Entusiastisk forteller de om sine erfaringer, og hvordan ny kunnskap skal brukes i det videre i hjemlandet.

 

Atlas-alliansen fikk i år reisestøtte fra Utenriksdepartementet (UD) for at to unge funksjonshemmede fra våre partnerorganisasjoner skulle få være med på diskusjonene i FN. Ambrose Murangira fra det ugandiske døveforbundet UNAD og Mark Mapemba som er ungdomsrepresentant fra den malawiske foreldreorganisasjonen PODCAM, ble invitert med på møtet. Begge to fikk et tett program.  Ambrose Morangira deltok i panelet på fire sidearrangementer, og Mark fikk møte representanter fra myndighetene i Malawi og fikk gitt sine synspunkter på hvordan det var å være ung og funksjonshemmet i Malawi.

Hør Mark Mepemba fortelle om sine opplevelser i denne Youtube-videoen. 

Fra venstre, tolken Olivia Nakigozi, Mark Mapemba fra Malawi, Trine Riis-Hansen fra Atlas-alliansen, Harry Mapemba, far og ledsager til Mark, og Ann-Marit Sæbønes fra Atlas-alliansen.  

Allianser med andre grupper er viktig
På et møte om partnerskap og alliansebygging la Ambrose Murangira vekt på betydningen av alliansebygging utenfor funksjonshemmede-bevegelsen. – Vi må unngå tidligere feilgrep ved bare å samarbeide med funksjonshemmedes organisasjoner. For å få gjennomslag politisk, er det helt nødvendig å samarbeide med andre menneskerettighetsgrupper. Dette er avgjørende for å bli hørt også i prosessen med nye utviklingsmål i 2015, sier han. Han viser til at alliansebygging med bl.a. kvinne- og barne- og ungdomsorganisasjoner bidro til at  funksjonshemmedes organisasjoner nå er politisk representert på alle nivåer i Uganda.

Unge funksjonshemmede må bli hørt
Halvparten av verdens befolkning er under 15 år, og FN regner med at ungdom med funksjonsnedsettelser er en økende gruppe i lav- og mellominntektsland. Likevel er unge funksjonshemmede ofte oversett i samfunnsutviklingen, og tiltak rettet mot ungdom glemmer ofte denne gruppen. Utdanning, sosial deltakelse, relevante helsetjenester og arbeid var nøkkeltema som ble tatt opp under årets CRPD konferanse. Det aller viktigste er imidlertid at ungdom med funksjonsnedsettelser selv må bli hørt når landene legger sine egne planer.
UNICEF hadde et eget opplæringsprogram og våre partnere fikk blant annet opplæring i bruk av media og annet lobbyarbeid. Begge fikk en innføring i hvordan statene rapporterer på CRPD.
Nye utviklingsmål, også kalt Post 2015-prosessen, var et viktig tema på årets konferanse. Verdens funksjonshemmede er opptatt av hvor inkluderende de nye målene blir. Innføring i en ganske kompleks prosess var også en del av opplæringen for unge funksjonshemmede som ble arrangert av UNICEF. Både Ambrose og Mark var entusiastiske når de fortalte om hvordan ny kunnskap skal brukes når de kommer tilbake til Uganda og Malawi. Vi ønsker dem lykke til!


Styreleder i Atlas-alliansen Arnt Holte gjør seg klar til å holde innlegg på konferansen. 

Ambrose Murangira fra Uganda tar plass i panelet på sideseminaret om partnerskap og alliansebygging