Nytt Management Information System under utvikling

13 Dec 2020
Atlas-alliansen har 2 avtaler med Norad (Rammeavtalen og TOFI). Med tilsagn av TOFI2 er porteføljen Atlas forvalter 200 millioner kroner pr år. Dette er en stor økning på få år for et forholdsvis lite sekretariat. Prosjektene administreres av norske organisasjoner som igjen inngår avtaler med en rekke implementerende partnere. Det innebærer at det er mange aktører i verdikjeden som skal både samle informasjon og ha informasjon.  De norske organisasjonene har i dag mye arbeid med å behandle data og informasjon fra partnere i Sør og den samme jobben gjøres flere ganger. Med innføring av et nytt system er gevinsten stor for alle ledd. Klikk her og les hva Vibeke Stang Lingås skriverom Management Information System (MIS).

Atlas-alliansen har 2 avtaler med Norad (Rammeavtalen og TOFI). Med tilsagn av TOFI2 er porteføljen Atlas forvalter 200 millioner kroner pr år. Dette er en stor økning på få år for et forholdsvis lite sekretariat. Prosjektene administreres av norske organisasjoner som igjen inngår avtaler med en rekke implementerende partnere. Det innebærer at det er mange aktører i verdikjeden som skal både samle informasjon og ha informasjon.  De norske organisasjonene har i dag mye arbeid med å behandle data og informasjon fra partnere i Sør og den samme jobben gjøres flere ganger.

Med innføring av et nytt system er gevinsten stor for alle ledd. Klikk her og les hva Vibeke Stang Lingås skriverom Management Information System (MIS).

 

Vi har ambisjoner om å anskaffe et system som legger til rette for at:

  • Atlas-Alliansen får alle data samlet på ett sted
  • De norske DPO-ene får en mer oversiktlig og raskere tilgang til partneres data, og kan enkelt godkjenne eller eventuelt gi tilbakemelding dersom det er svakheter. De får også mulighet til å sette opp automatiske purringer på oversittede frister for oppgaver
  • Rapporteringsjobben for de norske DPO-ene gjøres på ett sted, med data som i all hovedsak allerede er foreligger
  • Lokale partnerne får god oversikt over forventet informasjon med frister som skal holdes
  • Manuelt krevende arbeidsoppgaver forenkles, datainnsamling konsolideres (man trenger bare svare på ting en gang, ikke i ulike rapporteringsverktøy).
  • Lavere risiko for korrupsjon og økonomiske misligheter, som følge av felles system, felles rutiner og økt fokus på kapasitetsbygging,

Til bruk på TOFI-prosjektet utvikler sekretariatet nå et M&E-system som skal tas i bruk allerede i vinter. Dette trenger vi for å gjennomføre de ambisiøse M&E-planene på den avtalen. Dette systemet kan være nyttig til å videreutvikle, spesielt for feltdata, også for Rammeavtalen. Det er derfor i dag uklart om det blir ett eller to systemer. I anbudsutlysningen er det imidlertid tatt høyde for automatisk informasjonshenting og integrering mellom de to systemene, samt at det i utlysningen for informasjonssystemet er tatt høyde for å utvide til å inkludere også feltdata innsamling, øvrig M&E skal være integrert fra første steg for Rammeavtalen.

Systemet/systemene skal brukes til monitorering og evaluering (M&E), prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring og rapportering av bistandsprogrammer, i tillegg til å være et redskap for innsamling og bearbeiding av data. Systemet skal kunne favne alle forhold knyttet til bistandsprogrammene, inkludert alle programmessige og økonomiske forhold. Et nytt system binder sammen alle de juridiske enhetene som inngår i verdikjeden og bidrar til bedre resultater i arbeidet, synergieffekter og bedre samarbeid, redusert risiko for misligheter og forbedret organisatorisk kapasitet.

Etter innspill fra organisasjonene på kravspesifikasjon legger vi nå ut anbudskonkurranse for å hente inn mulige leverandører. Deretter vil vi velge leverandør og sette i gang med oppsett og tilpasninger av de valgte løsningene. Organisasjonene vil inviteres til å bidra gjennom denne prosessen.

Håpet er å kunne lansere informasjonssystemet før sommeren 2021.

Kontaktperson for prosjekt i Atlas-Alliansen er Vibeke Stang Lingås (vibeke.lingas@atlas-alliansen.no)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 2 =