Økonomigjennomgang av samtlige Atlas-organisasjoner

24 Jan 2021
Som del av kapasitetsbyggingen har Atlas-alliansen i 2020 fortsatt med et høyt trykk på økonomistyring og anti-korrupsjonsarbeid. Hovedaktiviteten på økonomiområdet har i 2020 vært grundige økonomigjennomganger med hver av de norske organisasjonene. Dette ble gjennomført mellom august og desember 2020.

Atlas-alliansen har økt porteføljen de siste årene. Vi arbeider nå med flere tilsagn fra Norad, flere norske organisasjoner, flere lokale partnere og vi arbeider i nye land. Derfor blir også økonomistyring og anti-korrupsjonsarbeidet enda viktigere. Her forteller økonomiavdelingen litt om tiltak vi har arbeidet med i 2020:

 1. NHF har presentert sine korrupsjonssaker for organisasjonene: Hvordan ble korrupsjonen gjennomført, hvordan ble det avdekket, hvordan ble det fulgt opp, hva lærte vi?
 2. Sekretariatet utarbeider felles dokumenter som kan tas i bruk av alle norske og lokale partnere, f.eks. varsling, kontroll av valuta ved overføring.
 3. Bytte av stiftelsens revisor i 2020
 4. Nye standardkontrakter mellom stiftelsen Atlas-alliansen og de norske organisasjonene
 5. Nye standardkontrakter mellom de norske organisasjonene og lokale partnere (opplæring er gitt til alle norske organisasjoner og pågår til de lokale partnerne)
 6. Seminarserie om antikorrupsjon, med utgangspunkt i antikorrupsjonsplanen som er vedlagt rammesøknaden (i oppstart)
 7. Nytt forvaltningssystem (IT) og nye prosesser (planlegging pågår, oppstart i 2021)
 8. Alle nyhetsbrev fra sekretariatet inkluderer minst én sak om antikorrupsjon, svindel, dilemmatrening, osv. (høsten 2020)
 9. Oppdatering av intranett om antikorrupsjon. Vi ønsker at intranett har økt fokus på å lære av sakene som avdekkes (påbegynt)
 10. Ansatte i Atlas-sekretariatet deltar på antikorrupsjonskurs, desember 2020
 11. Deltakelse i NGOs antikorrupsjonsgruppe
 12. Innkjøpsrutiner som er kvalitetssikret opp mot Norads regelverk
 13. Økonomigjennomgang av Atlas-alliansen planlegges utført av ny revisor (BDO) i 2021
 14. Management letter follow up – hvor vi har systematisert rapportene fra alle lokale revisorer. Det er en økning i antall funn på ca 10% fra 2018 til 2019. Vi systematiserer dette for å sikre at funnene løses. Vi ønsker å unngå at funn forblir uløst fra år til år.