Organisasjonsutvikling

04 Jun 2020
Atlas-alliansen er i gang med to parallelle prosesser for å sikre implementering på en kvalitetssikret måte i tråd med styrets vedtak.
  • Vi skal ha en organisasjonsgjennomgang med vekt på sekretariatet v/KPMG: Denne analysen vil bli avsluttet før styremøtet i juni og skal komme med forslag til tiltak for å oppnå det styret har vedtatt. To fra styret, sekretariatet og deltakerne i arbeidsgruppen nevnt under vil bli intervjuet, og det blir laget en spørreundersøkelse
  • Organisasjonsutviklingsprosjekt med utgangspunkt i BU: Tre deltakere fra hhv NHF, NFU og NBF er med i en arbeidsgruppe som vil se på verdikjeden sekretariatet og organisasjonene, samt områder for samhandling. Gruppen vil vurdere tiltak som kan være aktuelle for ny TOFI-søknad (bl.a inkluderingsprosjektet) og se på mer langsiktige tiltak for å sikre kvalitet og god arbeidsdeling. Den vil også se på innholdet i kompetanseløftet i alliansen og delta i en revisjon av organisasjonsverktøyet OCAT.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − ten =