Partnerskap for utdanning

08 Jul 2015
Hva kan samarbeid mellom offentlige myndigheter, det sivile samfunn og privat næringsliv bidra med for å sikre utdanning for alle? 6. juli 2015 var nasjonale og internasjonale representanter samlet på Oslo Plaza for interessante og innholdsrike innlegg, kritiske kommentarer og relevante spørsmål.

På sidearrangementet til Oslo Education Summit, ”Partnering for education”, møttes norske og globale frivillige organisasjoner og Telenor Group for å diskutere temaene ”Likhet i utdanningen”, ”Lukking av utdanningsgapet, utnyttelse av digitale løsninger” og ”Sikre utdanning under krise”.

 

Utdanning for alle

Hva trenger vi for å sikre utdanning for alle? Hva er nødvendig for å nå de gruppene som i dag er lengst unna utdanningssystemet?

Ambrose Murangira, daglig leder for Døveforbundet i Uganda, er på besøk i Norge. Murangira har, med bakgrunn i egne erfaringer, klare tilbakemeldinger på hvilke virkemidler som må innføres for å nå de gruppene som i dag er fratatt muligheten til skolegang og utdannelse. – Vi må ha et godt lovverk og vi må jobbe via lokale organisasjoner, sier han. Videre påpeker han at det er myndighetenes ansvar å ha et lovverk som gir barn rett til skolegang, og som legger til rette for at alle barn skal ha tilgang på en god utdannelse.

– Finansiering er utrolig viktig. Vi trenger bedre finansiering. Samtidig må vi jobbe nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned, sier Ambrose Murangira engasjert. – Det er lokale krefter som kjenner lokale forhold. Når lokale organisasjoner jobber med sine prosjekter, bruker de mindre ressurser enn de store internasjonale organisasjonene. Når naboen bryr seg om naboens barn, og følger opp barnet, sikrer vi at alle i samfunnet synes og får hjelp, sier han videre.

For Murangira er lokalsamfunnet grunnpilaren for å sikre utdanning til alle barn, og for å sikre at de gruppene som i dag holdes utenfor utdanningssystemet får en god utdanning. Myndighetene må sikre denne retten gjennom et godt lovverk som tydelig definerer rettigheter og identifiserer en klar ansvarsfordeling.

 

Digitale løsninger for økt tilgang til god utdanning

Jon Fredrik Baksaas, Telenor, under sin presentasjon om digitale løsninger. Her online med lærer og elever i Nepal. Foto: Maria Trettvik
Jon Fredrik Baksaas, Telenor, under sin presentasjon om digitale løsninger. Her online med lærer og elever i Nepal. Foto: Maria Trettvik

Hva kan digitale løsninger bidra med for å gi økt tilgang til utdanning på verdensbasis? Hvordan kan nye digitale løsninger brukes for å gi barn med spesielle behov en god utdanning?

Nye digitale løsninger åpner en ny verden for hvordan vi kan spre kunnskap. Gjennom digitale læringssentre på internett, kan man spre kunnskap over lange distanser, og er ikke lenger avhengig av fysisk tilstedeværelse. Gjennom dataspill basert på læring, kan vi nå ut til store grupper.

Vi må identifisere og videreutvikle verktøyene og metodene vi kan bruke, så vi kan benytte de digitale løsningene og sikre utdanning for alle barn.

 

Sikre utdanning under kriser

– 3 millioner barn står utenfor skolesystemet som følge av konflikten i Syria, 1 million som følge av jordskjelvet i Nepal, påpekte utenriksminister Børge Brende i sin åpningstale.

Hvordan kan vi sikre at barn i kriseområder får fortsette sin skolegang?

Det var bred enighet på konferansen om at utdanning er en livsnødvendighet på linje med annen krisehjelp. Utdanning kan ikke nedprioriteres i en krisesituasjon. Når utdanning defineres som et livsnødvendig tiltak, vil millioner av barn, som i dag er fratatt retten til utdanning, bli gitt muligheten til økt deltakelse i sitt lokalsamfunn og bygge sin egen fremtid.

Tekst og bilder av Maria Trettvik

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + sixteen =