Report: Nothing about us without us

19 Nov 2014
Utfordrende og lærerik evaluering fra Scanteam. Evaluation of the Atlas Alliance: Organization, Focus, Portfolio Approach. OD-sekretariatet hevder at Atlas-alliansen har prosjektene med beste utviklingsresultater i hele deres prosjektportefølje. Dette er vi både stolte og glade over å få dokumentert, sier daglig leder Morten Eriksen.

Fornøyde partnere

De fleste utviklingspartnerne til Atlas-alliansen er svært fornøyd med samarbeid, kunnskap, tilnærming og merverdien som ligger i alliansen og partnerskapet. Det skapes viktige resultater for funksjonshemmede i sør, og funksjonshemmedes organisasjoner har blitt styrket. Partnerne legger vekt på både det at man deler kunnskap og erfaring som DPO/funksjonshemmedes organisasjoner, men også den generelle og faglige bistandskompetansen er viktig i samarbeidet.

 

Utfordring om bedre samarbeid

Samtidig utfordrer evalueringen på å samarbeide bedre både hjemme og ute. Vi kan bli bedre på å samordne og dele på ansvar i hovedlandene, som f.eks Malawi, og bør se på hvordan de ulike prosjektene kan organiseres i program for å gi enda bedre resultat. Også på hjemmefronten er det mye å hente gjennom bedre koordigering og bedre arbeidsdeling. Det flere oppgaver som foreslås lagt til sekretariatet, som f.eks mer av økonomi- og regnskapsfunksjonene og evalueringsarbeidet, og det foreslås å gi enkelte organisasjoner mer ansvar på sine spesialområder. Utfordringene følges opp og tas inn i arbeidet med ny strategi og langtidsplan.

Last ned rapporten i pdf her:
Nothing about us without us. Evaluation of the Atlas Alliance

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 2 =