Rettigheter under press

09 Nov 2020
En fersk globalrapport fra et konsortium på 7 ledende rettighetsorganisasjoner slår alarm. Funksjonshemmedes rettigheter er under sterkt press. Rapporten Disability rights during the pandemic A global report on findings of the COVID-19 Disability Rights Monitor vil derfor henlede oppmerksomheten vår mot det den kaller «den katastrofale innvirkningen av covid-19-pandemien på mennesker med nedsatt funksjonsevne over hele verden». Rapporten er basert på et hurtigarbeidende menneskerettighetsbasert globalt overvåkingsinitiativ - COVID-19 Disability Rights Monitor (COVID-DRM). COVID-DRM er et konsortium støttet av syv ledende funksjonshemmede rettighetsorganisasjoner, blant dem International Disability Alliance. Studien fant sted mellom 20. april og 8. August i år og ble lansert i slutten av oktober.

Rapporten baserer seg på intervjuer med 2 152 respondenter fra 134 land. Rapporten ser på fire utvalgte temaområder:

1) Tiltak for å beskytte personer med nedsatt funksjonsevne i institusjoner.  Det er en alvorlig unnlatelse når en ikke i tilstrekkelig grad beskytter livene til personer med nedsatt funksjonsevne i institusjoner. I stedet for å prioritere krisetiltak for å integrere mennesker i samfunnet på nytt, påpekte respondentene at mange institusjoner er blitt låst ned, med fatale konsekvenser for de innsatte.

  1. Sammenbruddet i støtteapparat lokalt.  Rigide og altomfattende nedstengninger har forårsaket et dramatisk sammenbrudd i viktige tjenester. Personer med funksjonshemninger har mistet tilgang til grunnleggende leveranser og varer, inkludert mat, og støtte, som personlig assistanse. Streng håndheving ved politi og sikkerhetsstyrker har noen ganger ført til tragiske resultater, inkludert dødsfall for personer med funksjonshemninger.
  1. Uforholdsmessige store innvirkningen av covid-19 på personer med nedsatt funksjonsevne.   Det har vært alvorlige menneskerettighetsbrudd mot grupper med funksjonshemminger. Kvinner og jenter har opplevd en betydelig økning i kjønnsbasert vold, barn med nedsatt funksjonsevne har blitt nektet tilgang til utdanning på nettet, og hjemløse med nedsatt funksjonsevne har enten blitt arrestert eller overlatt til seg selv.
  2. Manglende tilgang til helsetjenester.  En bekymringsverdig trend avtegner seg, ved nekting av grunnleggende og akutte helsetjenester. Det er flere tilfeller der personer med nedsatt funksjonsevne blir nektet tilgang til behandling for covid-19 på grunn av deres funksjonshemning.

 

Dårlig beredskap ingen unnskyldning

Pandemien har belastet offentlige myndigheter i praktisk talt alle land, og personer med nedsatt funksjonsevne forteller at de blir skadelidende, uavhengig av landets utviklingsnivå. Dette vitner om dårlig beredskap. Men verre blir det når stater gjennomfører handlinger som forårsaker ytterligere skade for personer med nedsatt funksjonsevne, for eksempel ved å nekte tilgang til helsehjelp, eller ved å pålegge overfylte institusjoner skadelige tiltak, som installasjon av farlige låser og hardhendt håndheving av offentlige sikkerhetstiltak.

En av de vanligste feilene som påpekes i rapporten er at samfunn ikke inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne i den kollektive responsen – hverken på nasjonalt og globalt nivå. Her kan ikke dårlig beredskap være en unnskyldning. Politikere ser ut til å ha gått tilbake til den gammeldagse metoden, det vil si å behandle personer med nedsatt funksjonsevne som gjenstander for omsorg eller kontroll. Det undergraver derved de gevinster man har oppnådd de siste årene.

Vitnesbyrdene samlet gjennom denne rapporten er eksempler på at det ikke er veien å gå; det strider rett og slett mot menneskerettighetstankegangen. I kampen for å bringe pandemien under kontroll, er det avgjørende at stater begrunner sin respons og politikk i menneskerettighetene, noe som betyr reell inkludering av personer med funksjonshemninger.

To sitater fra rapporten:

 “From what I know, children in institutions are strictly confined, can no longer have contact with their families. They are really imprisoned while the providers bring the virus. Very important mental consequences”. A person with disabilities, Belgium.

“Children with disabilities and their parents are still in the street with no face masks, no social distancing. Their lives are in danger”. Organisation of persons with disabilities, Nigeria.

Rapporten kan leses her:https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/disability_rights_during_the_pandemic_report_web_pdf_1.pdf

Denne artikkelen sto på trykk i Bistandsaktuelt den 9. november.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − eight =