Seminar: Ingen skal utelates

03 Nov 2017
6. desember arrangerer Atlas-alliansen, Norsk senter for menneskerettigheter og Plan Norge seminar om funksjonshemmede i bistanden.

Meld deg på seminaret

Med bærekraftsmålene har verdens land blitt enige om en felles plan for jobbe med utvikling frem mot år 2030. Et helt sentralt prinsipp i denne planen er at “ingen skal utelates”. Ingen skal leve i fattigdom, alle skal ha nok mat, alle skal ha god helse, tilgang på utdanning osv.

Prinsippet om at ingen skal utelates innebærer at det må legges ned en ekstra innsats for de mest sårbare – ikke minst personer med funksjonsnedsettelser.

For å få til dette er vi anhengige av kunne kartlegge personer med funksjonshemmede og å måle i hvilken grad bistanden når disse personene.

Om du ikke telles, teller du ikke

Ufullstendig kartlegging av personer med funksjonsnedsettelser påvirker i hvilken grad bistanden legger til rette for å nå nettopp disse personene. Mange med funksjonsnedsettelser blir ikke registrert og er derfor “usynlige” for politikere, byråkrater og bistandsarbeidere. Derfor er det behov for bedre datainnhenting og bedre statistikk om personer med funksjonsnedsettelser.

Målet med seminaret

Gjennom dette seminaret ønsker vi å øke kunnskapen om utviklingstiltak som inkluderer funksjonshemmede. I tillegg vil legge til rette for nye samarbeid.

Program

På seminaret bidrar blant andre

  • Mitch Loeb, The Washington Group on Disability Statistics.
  • Kjersti Skarstad, PhD om funksjonshemmede fra UiO.
  • Wenche Fone, Norad.
  • Inga Bostad, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter
  • Kjell Erik Øie, Generalsekretær i Plan International Norge.
  • Christine Rackwitz, Redd Barna
  • Mike Waugn, FlyktninghjelpenFullt program kan lastes ned her: Program Leave no one behind. 6. desember

Meld deg på seminaret

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =