Skole for alle krever nye løsninger

01 Jul 2015
Oslo, 6. juli 2015: Det finnes løsninger på den globale læringskrisen, men de krever bedre kvalitet, mer finansiering og innovativ tenkning, sier norske organisasjoner og Telenor.

Fortsatt er det 58 millioner barn verden over som ikke får tilgang til skole og enda flere går på skolen uten en gang å kunne skrive navnet sitt når de er ferdig. Skal man klare å løse denne krisen må næringsliv, sivilt samfunn og myndigheter gå sammen om å finne nye løsninger. Disse må være bærekraftige, forankres lokalt og kunne utvides.

Mandag 6. juli inviterer Atlas-alliansen, Den Norske UNESCO-komiteen, Flyktninghjelpen, Plan, Redd Barna, SAIH, SOS-barnebyer, Telenor og UNICEF Norge til konferansen Partnering for Education i Oslo. Målet med konferansen er å samle et bredt spekter av samfunnsaktører for å gi råd om hvordan verdens ledere bør investere i kvalitetsutdanning. Konferansen utgjør første dag av Oslo Education Summit, som den norske regjeringen og FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, har tatt initiativ til.

Innovasjon alene vil ikke løse utfordringene for skolebarn verden over. Også langsiktige investeringer i utdanning av lærere vil være avgjørende for å lykkes, mener organisasjonene bak konferansen. Verden bør minst firedoble innsatsen for å utdanne lærere. Med et økende antall konflikter i verden må også finansieringen av utdanning i kriser dobles innen 2016 for å hindre at flere barn faller utenfor og får store utdanningshull. Deklarasjonen for trygge skoler bør signeres av så mange land som mulig.

Årsaken til at mange barn ikke får den utdanningen de har rett på etter barnekonvensjonen er sammensatte. Men fattigdom, konflikt og diskriminering er gjengangere.

-En god og inkluderende utdanning er en forutsetning for at barn skal utvikle seg. Derfor må vi gå sammen for å finne ut hvordan hindringene best fjernes, spesielt for de aller mest sårbare gruppene som jenter og barn med funksjonsnedsettelser, mener organisasjonene bak konferansen.

På konferansen vil konsernsjef Jon Fredrik Baksaas vise hva slags løsninger Telenor tilbyr i Bangladesh.

– Gjennom bruk av digital teknologi kan telekom-aktører som Telenor bidra med løsninger som gjør det mulig for befolkningen generelt og barn spesielt å tilegne seg kunnskap og skaffe seg utdanning. Utdanning er nøkkelen til utvikling og utgjør spennende muligheter vi nå ser på hvordan vi kan videreutvikle og skalere, sier Baksaas.

Partnering for Education-konferansen er delt i tre sesjoner, om lik rett til utdanning, teknologi og utdanning i konflikt. FNs generalsekretær Ban Ki-moon kommer til Oslo og skal holde avslutningstalen på Partnering for Education. I tillegg deltar han på høynivåmøtet tirsdag.

For påmelding og mer informasjon om Partnering for Education, vennligst gå til: http://gyroconference.event123.no/MFA/SideeventOsloEducationSummit/home.cfm


 

Bakgrunn:

På programmet mandag står tre sesjoner som alle vil bli ledet av en moderator og debattert av et ekspertpanel med internasjonal erfaring. Konferansen holdes på engelsk.

Sesjon 1: Lik rett til utdanning
Millioner av barn får ikke oppfylt sin rett til utdanning, og mange barn forlater skolen uten å ha lært seg grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving. Denne sesjonen vil handle om hvordan vi kan sikre at barn som av forskjellige årsaker er marginalisert i samfunnet kommer seg på skolen, og hvordan kvalitet i utdanningen gir økt læringsutbytte. Lik rett til utdanning handler også om statenes evne til å sørge for skolegang for alle, og hvordan det internasjonale samfunnet må følge opp løftene om finansiering.
Moderator: David Archer, Action Aid UK, styremedlem Global Campaign for Education

Sesjon 2: Hvordan teknologi kan minske utdanningsgapet
Hvordan kan vi hindre at gapet øker mellom barn som lærer og barn som ikke har den muligheten? Hvordan kan vi bruke ny teknologi og digitale løsninger til dette? Det er spørsmålet i denne sesjonen som vil diskutere hvordan ny teknologi bidrar til økonomisk og sosial utvikling. Innenfor utdanningssektoren finnes mange innovative løsninger og sterke eksempler på hvordan samfunn kan ha glede av ny teknologi.
Moderator: Peter Vesterbacka, Rovio Entertainment Ltd.

Sesjon 3: Utdanning i krig og konflikt
Omtrent halvparten av de barna som ikke går på skolen lever i land rammet av krig og konflikt. Dette er en svært vanskelig kontekst å arbeide i for nasjonale skolemyndigheter og organisasjonene. Likevel kan ikke generasjoner av barn miste skolegangen i påvente av at konflikten går over. Hvordan sikre at skoler er trygge mot angrep og andre tiltak for å tilby læring i en kronisk krise, er blant spørsmålene som stilles.
Moderator: Tove R. Wang, generalsekretær Redd Barna

Anbefalingene fra disse tre sesjonene vil bli overlevert til dag 2 av konferansen som en del av diskusjonsgrunnlaget for statslederne.
• 250 millioner barn i ti-årsalderen kan ikke lese og skrive. Dette er nesten 40 prosent av alle barn i fjerdeklassealder, og de mest sårbare er overrepresentert. Faktisk er det er flere barn som går på skole uten å lære noe, enn det er barn som ikke går på skole.
• 58 millioner barn går ikke på skole. Over halvparten av disse barna lever i områder med konflikter eller andre kriser. Utdanning står høyt på ønskelista til barn som lever i konflikt og krise. Likevel gir givere mindre enn halvparten av det de har lovet til å sikre utdanning for barn i konflikt- og krisesituasjoner.
• I gjennomsnitt utsettes fem skoler utsettes for angrep hver dag. De siste seks årene har det vært angrep på skoler i minst 70 ulike land, en tredjedel av alle land i verden. Utviklingen går feil vei, antallet angrep på skoler øker.

Program: http://gyroconference.event123.no/MFA/SideeventOsloEducationSummit/program.cfm

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =