Slik skal Norad jobbe med funksjonshemmede

08 Feb 2018
Klar beskjed fra Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet publiserte nylig et av årets aller viktigse dokumenter om norsk bistand gjennom tildelingsbrevet til Norad (pdf).

Det har de siste månedene kommet flere lovende signaler om hvordan Norge kan jobbe med funksjonshemmede i bistanden. Utenriksminister Søreide sa til Vårt Land 24. november at funksjonshemmede skal prioriteres i utdanningsbistanden. Dette ble fulgt opp da utviklingsminister Astrup meldte at funksjonshemmede er en prioritert gruppe når Norge gir 2 milliarder til Global Partnership for Education.

Også i tildelingsbrevet kommer det flere lovende signaler:

Utdanning

Norad bes i 2018 om a videreutvikle og ytterligere synliggjøre Norges innsats for jenters Utdanning, samt for inkludering av barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Menneskerettigheter

Faglig rådgivning vii bli etterspurt på flere omrader, inkludert oppfølging av OHCHR, IDEA, Community of Democracies og MR-rådet, samt satsninger innenfor temaene ytringsfrihet og styrking av rettighetene til sårbare grupper som funksjonshemmede, LHBTI-personer og religiøse minoriteter.

Kvinners rettigheter og likestilling

I tillegg til målrettede satsinger, har Norad en viktig funksjon som bistandsfaglig rådgiver til hele utenrikstjenesten om hvordan hensynet til kvinners rettigheter og likestilling kan integreres i relevante utviklingssatsinger. Målet om at ingen skal utelates er viktig i likestillingsarbeidet. Flerdimensjonal diskriminering og spesielt hensynet til kvinner med funksjonshemming skal ivaretas i den faglige rådgivingen.

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

Norad skal sikre at bistand til funksjonshemmede opprettholdes på høyt nivå også i 2018.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =