Små lån for store skritt

26 Nov 2015
Mikrokredittinstitusjonene i Uganda skaper utvikling for de fattige. – Det er snakk om å bekjempe økonomisk analfabetisme. Folk må bli vant til å spare, og vi må avdramatisere det å ta opp lån. forklarer Flavia Bwire fra AMFIU.

Av Anne Nyeggen,  i Atlas-alliansen

Vi sitter i bilen på vei til Opportunity bank. Det er ikke mange møter en rekker i Kampala hvis en ikke bruker tiden i bil til hjelp. Flavia er effektiv. Hun snakker, jeg noterer. – For mange er møtet med banken både fremmed og skummelt. Mange har ikke noe forhold til banken i det hele tatt. Det gjelder særlig folk med funksjonsnedsettelser, som ofte ikke klarer å komme seg til banken. Dette må vi hjelpe dem med, sier Flavia Bwire. Hun er ansvarlig for sårbare grupper i paraplyorganisasjonen for mikrokredittinstitusjoner i Uganda, AMFIU (Association for Micro Finance Institutions in Uganda).

flavia i bilen 2
Tiden i kø brukes effektivt. Flavia Bwire fra AMFIU forteller engasjert om arbeidet de gjør for at funksjonshemmede skal bli inkludert i tilbudet til mikrofinansinstitusjonene.

 

At funksjonshemmede i fattige land skal få et levebrød og kunne forsørge seg selv og familien har lenge vært et viktig felt for utviklingsarbeidet i Atlas-alliansen. Handikapforbundet (NHF) og deres samarbeidspartner i Uganda, NUDIPU, har jobbet i lengre tid for å få mikrokredittinstitusjonene til å inkludere funksjonshemmede. Arbeidet tok for alvor fart da de kom i kontakt med AMFIU (Association of Micro credit Finance Institutions in Uganda). AMFIU er mikrokredittinstitusjonenes interesseorgan, og skal drive lobby på vegne av sine medlemmer og spre informasjon og kunnskap. En viktig kunnskap de nå sprer, er hvordan bankene inkluderer funksjonshemmede i sitt arbeid.

God business for institusjonene

– Spare og lånetilbudene til mikrofinansinstitusjonene har vist seg å være et svært effektivt middel for å få funksjonshemmede ut av fattigdom sier Svein Brodtkorb, leder av internasjonal avdeling i NHF.
– Men i tillegg til det, har funksjonshemmede blitt en svært viktig kundegruppe for mikrofinansinstitusjonene. De er gode lånekunder, og er blitt en god forretning for institusjonene, sier han.

Holdninger det største hinderet

AMFIU har jobbet mye med holdningsendring, både hos institusjonen og hos potensielle kunder. – Institusjonene må få en bevissthet på at en stor og viktig kundegruppe som funksjonshemmede blir utestengt. Og funksjonshemmede må få troen på seg selv, at de klarer både å spare og ta opp lån, og skaffe seg en inntekt, forklarer Flavia Bwire. Brodtkorb følger opp:

– Mange tror funksjonshemmede får særvilkår i disse finansinstitusjonene i form av f.eks. lavere rente. Det gjør de ikke. For oss er det viktigste at funksjonshemmede gis samme mulighet som andre gjennom endring av holdninger, systematisk arbeid og de tilpassinger som AMFIU gjør. Dette er selve nøkkelen for at funksjonshemmede skal bli inkludert i tilbudene, sier Brodtkorb.

Systematisk arbeid gir resultater

AMFIU har utviklet et verktøy for vurdering av hvor tilgjengelig mikrofinansinstitusjonene er. – Dette er for eksempel fysisk tilgjengelighet, kommer du deg til og fra som funksjonshemmet? Hvordan er informasjonen tilrettelagt? Kan synshemmede lese den? AMFIU ser også på hvordan funksjonshemmede som målgruppe er ivaretatt i institusjonenes virksomhetsstrategier og personalplaner. – Det er jo liten mening i å ha som strategi å nå de fattigste – som disse institusjonene ofte har – hvis de selv ikke inkluderer funksjonshemmede, forklarer Flavia.

Illustrasjonsplakat fra AMFIU som viser hvor lønnsomt det er for bankene å inkludere funksjonshemmede i sitt arbeid. De får en stor kundegruppe.
Illustrasjonsplakat fra AMFIU som viser hvor lønnsomt det er for bankene å inkludere funksjonshemmede i sitt arbeid. De får en stor kundegruppe.

AMFIU stiller krav til rapportering fra finansinstitusjonene på flere indikatorer, og setter dem i kontakt med funksjonshemmedes organisasjoner som kan gi dem råd videre. Det har også nylig utviklet en rutine hvor de analyserer bedriften og deretter gir dem en handlingsplan for oppfølging. Denne systematiserte prosessen er nå klar til implementering.  Flere institusjoner har selv henvendt seg til AMFIU for å bli del av programmet. – De ønsker å rapportere på indikatorene vi har utviklet, forteller Flavia Bwire.

Robert Mpoza er grisebonde og funksjonshemmedet. Han er også svært engasjert i å rekruttere andre funksjonshemmede til mikrokredittgruppene.
Robert Mpoza er grisebonde og funksjonshemmedet. Han er også svært engasjert i å rekruttere andre funksjonshemmede til mikrokredittgruppene.

Hun forteller at arbeidet som er gjort i AMFIU har vakt oppsikt også internasjonalt blant mikrofinansinstitusjoner. – Tidligere fokuserte bankene bare på kvinner og ungdom, nå er også funksjonshemmede med, forteller Flavia.

Bank med muligheter

Vi er kommet frem til Opportunity bank, en av de største mikrokredittinstitusjonene i Uganda. Margret Namazzi bekrefter at de ikke hadde funksjonshemmede som målgruppe tidligere. – Det er riktig, vi hadde ingen funksjonshemmede som kunde før vi begynte å samarbeide med AMFIU for fem år siden, men nå er situasjonen en annen, forsikrer hun.

Best i klassen på tilbakebetaling?

Av 33 400 aktive lånekunder er rundt 7-800 personer med nedsatt funksjonsevne. De låner ut gjennomsnittlig 500.000 ugandiske shilling per kunde per gang. Det er ca 1200 kroner. Tilbakebetalingsraten er på høye 97 %. Systemet fungerer slik at lånekundene organiseres i grupper som garanterer for hverandre. Funksjonshemmede kunder inkluderes i gruppene. Det er to systemer de tilbyr kundene, sparegrupper og lånegrupper. Sparegruppene låner penger av den potten alle i gruppen har greid å spare sammen. Lånegruppene får lån direkte fra Opportunity bank. Det er stor variasjon i næringsvirksomheten som det lånes til, alt fra butikker, markedsboder og landbruk.

Økonomisk analfabetisme må bekjempes

Også Opportunity bank er opptatt av å lære opp kundene, og tilbyr kurs i hvordan en forholder seg til spare- og lånetilbudene. – Vi mobiliserer veldig for at funksjonshemmede skal komme til disse kursene. Mange frykter møtet med banken, mange har aldri vært i en, forteller Margret. Opportunity bank har utviklet en mobil bank som kommer til landsbyene. Dette er i tilknytning til mobilkortkioskene som finnes over alt. Systemet er smart utformet og er også koblet til en mobiltjeneste. Alle har en mobiltelefon, og de trenger ikke ha smarttelefon for å få tilgang til tjenesten.  – Disse mobilkioskene oppbevarer mindre beløp som kundene kan ta ut. De kan også sette inn penger. Da bruker de mobiltelefonen som de kontakter banken med. Tidligere hadde mange funksjonshemmede ikke bankkonto, for de klarte aldri å ta seg til banken. Det er det slutt på, og vi er utrolig stolte over denne tjenesten, sier Margret Namazzi, endringsleder i Opportunity bank.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 3 =