Små skritt gir store endringer – OD-prosjekter under lupen

12 Feb 2015
Fem års Operasjon dagsverkprosjekter i Atlas-alliansen er nå evaluert. - Det er oppnådd store endringer for mange unge funksjonshemmede, særlig med tanke på utgangspunktet – at dette ofte er de mest marginaliserte i samfunnene de lever i, sa Ingrid Lewis under presentasjonen. Men hun viste også til at det er forbedringer å ta tak i.

Evalueringen dekker ni prosjekter i Åpne dørene-programmet til Operasjon dagsverk og Atlas-alliansen; tre i Malawi, tre i Uganda og et i hhv Mozambique og Sør-Afrika. I tillegg var det et eget filmprosjekt som involverte flere land. Inkluderende utdanning var et hovedtema i alle fire landene, ved siden av arbeidstrening, utvikling av egne inntektsmuligheter og HIV/AIDS-initiativ. Gjennomgående i alle prosjektene var det også et mål at unge funksjonshemmede selv kan organisere seg og forsvare sine rettigheter.

Evalueringen peker på følgende resultater:

Flere går på skolen: I mange av prosjektene er det registrert en økning i antall unge funksjonshemmede som er begynt på vanlig skole. Dessverre er det også registrert et visst frafall etter en tid.

Fysisk tilpasning: Det er gjort mye for å gjøre skolene tilgjengelige, men fortsatt må det fokuseres på kvalitet på tilpasningen. Det er videre viktig å ikke tro at jobben er ferdig med en rampe og et tilpasset toalett.

Holdningsendring: De fleste prosjektene har registrert en endret holdning til at unge funksjonshemmede skal inkluderes i skolen, og lærere, foreldre og politikere viser en større forståelse for prinsippene ved inkluderende skole.

Opplæring i inkluderende undervisning: Prosjektene har ført til et økt antall lærere som har tatt kurs i tilrettelagt undervisning. Det er få tilfeller av omfattende trening, og lærere er ofte overlatt til seg selv etter teoretisk undervisning. For å få til reelle endringer i klasserommet, er det også behov for praktisk trening.

Politisk påvirkning: Det har vært ”en viss” påvirkning på nasjonale myndigheter for å få til systematiske reformer for inkluderende utdanning. Det er rom for betydelig mer av dette arbeidet, både ved at partnerorganisasjonene påvirker direkte, og ved at de samarbeider med andre frivillige organisasjoner.

Deltakelse: Mange av de unge funksjonshemmede i målgruppen opplevde økt selvtillit, uavhengighet og muligheter for å tjene egne penger. Unge funksjonshemmede deltok i de fleste prosjektene – mange i enkelte prosjekter, få i andre – og de med i og blir lyttet til i etablerte organisasjoner av funksjonshemmede.

Kjønn: Det er registrert en positiv utvikling når det gjelder å oppnå tallmessig kjønnsbalanse, men det er fortsatt mye som gjenstår når det gjelder reell likestilling mellom kjønnene og forståelsen for det.

Evalueringen lister også utfordringer på prosjekt- og programnivå, og gir anbefalinger for videre arbeid. Dette gjelder ikke behovet for å strømlinjeforme rapportering og indikatorer, monitorering- og evalueringspraksis. På området inkluderende utdanning er det et sterkt behov for datainnsamling og registrering. Atlas-alliansens OD-prosjekter lider dessuten under noe som er et globalt fenomen, nemlig fokus på tall, og lite på utbyttet av læringen. For virkelig å få til en god læring for unge funksjonshemmede, må en satse på lærerutdanningen og skape fleksible og kreative lærere som setter eleven i fokus.

Les rapporten her

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 7 =