Smart Simple Software leverer nytt informasjonsstyringssystem

11 Apr 2021
Valget om leverandør av leverandør av MIS er endelig tatt. Atlas-Alliansen endte med å velge Smart Simple Software i Irland (hovedkontor i Canada).

Viktige momenter for valget var:

  • Smidig og fleksibelt system som kan settes opp til å dekke våre behov
  • Enkel administrasjon og mulighet for at Atlas selv kan videreutvikle
  • Mulighet for brukere på flere nivåer og gode arbeidsflyter og godkjenningsprosesser
  • Tilgjengelighet for blinde og svaksynte og på flere språk
  • Gode tilbakemeldinger fra nåværende kunder av systemet
  • God support og ressurser utenom support (YouTube/Wiki/brukergrupper)

Programmer av denne typen er ikke klare til bruk. Vi vil nå gå inn i en prosess med å definere detaljert hvordan systemet skal settes opp for at vi får så gode løsninger som mulig. Dette er en tidkrevende, men veldig viktig prosess, for at vi skal kunne få et system som fungerer så godt som mulig. Organisasjonene vil involveres i denne prosessen.

Presentasjon av systemet til organisasjonene i mer detalj gjøres i løpet av april, men de som ønsker en smugtitt på hva systemet kan, kan kikke på YouTube-kanalen deres.

Eventuelle spørsmål rettes til Vibeke Stang Lingås: vibeke.lingas@atlas-alliansen.no