Snart slutt på at barn utestenges fra skolen?

27 Apr 2017
Alice Albright, lederen av Global Partnership for Education besøkte Norge i går. En fullsatt sal hos Redd barna hørte om milepæler og resultater – og finansieringsbehov for den store satsingen. Hvordan sikrer dere at funksjonshemmede barn faktisk blir inkludert, spurte Ann-Marit Sæbønes, rådgiver for Atlas-alliansen.

Global Partnership for Education er et globalt fond for utdanning, og en av de aller største støttespillerne for skole i utviklingsland. Norge er en vesentlig bidragsyter til fondet. Alice Allbright fortalte om et strengt regime for å få finansiering: – Vi er opptatt av resultater. Landene som søker må vise til et solid utdanningsprogram, og de må selv vise vilje til å finansiere aktivitetene. Vi har satt 20 % som mål – noen er ikke helt der ennå, mens andre er over denne andelen, forteller Albright.

Å gi utdanning til alle betyr at også de som hittil har vært usynlig – barn med funksjonsnedsettelser, jenter, barn på flukt – skal få utdanning av god kvalitet. Albright fortalte om alt for stor mangel på politisk vilje til å satse – til å trene opp lærere og gi dem lønn, og til å få slutt på vold mot jenter. – Men poenget er at kostnadene med å fortsette ekskluderingen er så mye høyere. Vi har regnet ut en reduksjon i BNP på hele 17 %. Dette begynner å gå opp for stadig flere land, forteller Albright.

Laila Bokhari, statssekretær i UD innledet møtet. Den norske regjeringen får ros for innsastsen for god skole i fattige land.

Hvordan blir funksjonshemmede barn sikret i tildelingen?

Ann-Marit Sæbønes, konsulent for Atlas-alliansen ville vite hvordan GPE og den norske regjeringen sikrer at funksjonshemmede barn faktisk blir inkludert på en god måte. – Setter dere samme strenge krav til inkludering av funksjonshemmede som dere gjør til landenes egenfinansering, spurte hun.

Setter dere samme strenge krav til inkludering av funksjonshemmede barn som dere gjør til landenes egenfiansiering, spurte Ann-Marit Sæbønes.
Setter dere samme strenge krav til inkludering av funksjonshemmede barn som dere gjør til landenes egenfiansiering, spurte Ann-Marit Sæbønes.

Alice Albright og Laila Bohkari ga honnør for godt spørsmål. – Vi har jo krav om at landene som søker midler må ha gode utdanningsprogrammene. Programmene må være tydelige på hvordan de vil inkludere funksjonshemmede barn og andre for at de skal få støtte, forteller Albright. – Men samtidig ser vi at vi trenger data. Landene har ikke god oversikt over barn med funksjonsnedsettelser, så vi må gjøre en jobb med dette.

Laila Bokhari forsikret at det formuleres tydelige mål om inkludering av funksjonshemmede også fra regjeringens side, bl.a. i utviklingsmeldingen som nettopp er lagt frem.

Alice Albright og Laila Bokhari, statssekretær i UD, i samtale med Tove Gravdal, generalsekretær i Redd barna og ordstyrer under møtet.
Alice Albright og Laila Bokhari, statssekretær i UD, i samtale med Tove Gravdal, generalsekretær i Redd barna og ordstyrer under møtet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =