Statsbudsjettet 2017 – Vi forventer økning til funksjonshemmede

04 Oct 2016
"Skal Atlas-alliansen fortsette med å støtte representative organisasjoner som kjemper for egne rettigheter, trenger vi ressurser og forutsigbarhet" sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen. Hva betyr tverrpolitisk enighet og bærekraftsmålene i praksis for vårt eget rettighetsarbeid?

«Tid og langsiktig» understreket Asbjørn Eidhammer i samtale med Bistandsaktuelt nylig. Sosial endring tar tid, og særlig endring av holdninger og kamp mot diskriminering og utenforskap. Dette kjenner vi funksjonshemmede fra norske forhold, og dette vet vi i Atlas-alliansen fra over tjue års samarbeid med funksjonshemmedes intresseorganisasjoner i fattige land.

Det er tverrpolitisk enighet om at funksjonshemmede er en av de aller mest sårbare gruppene som må løftes og gis prioritet i norsk utviklingssamarbeid. Ikke nok med det, bærekraftsmålene synliggjør en global enighet om at funksjonshemmede er den gruppen som oftest faller utenfor alle fellesgoder og blir utsatt for diskriminerende behandling og utestengning. Derfor er disse globale målene det ferskeste eksempel på hvordan verdenssamfunnet har blitt enige om å trekke funksjonshemmede ut av usynlighet og utenforskap.

Hva betyr dette i praksis? La oss se til bærekraftsmålene. Disse henter opp prinsippene fra internasjonale menneskerettigheter som vektlegger medbestemmelse og deltakelse. I altfor mange land ser vi at funksjonshemmede overlates til paternalistiske ordninger hvor andre vet best hvordan funksjonshemmede skal ha det. Funksjonshemmede er ofte ikke til stede med representative organisasjoner som får mulighet til å påvirke hvordan tjenester skal utvikles og samfunnet kan gjøres tilgjengelig. Det er ikke uten grunn av funksjonshemmede bruker slagordet «Nothing about us without us». Det er utenkelig at kvinner ikke blir representert der hvor beslutninger tas. Dette har kostet kvinnebevegelsen mye kamp. Funksjonshemmede står midt i den samme kampen. Uten levende og representative organisasjoner av funksjonshemmede blir inkluderende utvikling og tjenester uthulet og symbolsk. Vi krysser fingre for at regjeringen forstår hvor viktig arbeidet til Atlas-alliansen er for at vi skal kunne nå globale utviklingsmål. Dette betyr også ressurser til vårt eget arbeid med å støtte den globale rettighetskampen for funksjonshemmede.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 2 =