Statspartsmøte i FN – Én kvinne valgt til CRPD-komiteen

29 Jun 2016
Stor skuffelse under startspartsmøtet i FN over at kun én kvinne ble valgt inn i en komiteen på 19 medlemmer. Det viste seg at Norge stemte på åtte menn, men bare én kvinne. Dette er uheldig siden CRPD har kjønnslikestilling som et kjerneprinsipp. Saken fikk mye oppmerksomhet i etterkant, og ble også tatt opp under lunsjmøte med Norges FN-delegasjon.

CRPD statspartsmøtet har utviklet seg til å bli det største og trolig viktigste arrangementet hvor nasjoner, FNs organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner diskuterer funksjonshemmedes situasjon, globale menneskerettigheter og implementering av CRPD. I år deltok over 600 NGO-representanter, og over 70 statsparter holdt innlegg under det tre dager lange møtet. Hovedtema for årets møte var “Implementing the 2030 development agenda for all persons with disabilities: Leaving no one behind.”

Se vedlagte rapport fra statspartsmøtet fra vår delegat Trine Riis-Hansen

Statspartsmøte CRPD 2016 – Rapport

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =