Statspartsmøte om konvensjonen 2013

13 Jul 2013
Statspartsmøtet for FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter foregikk i New York juli 2013. Norge var representert. Atlas-alliansen var også tilstede.

Under finner du lenker til informasjon om møtet og Norges innlegg i FN.

FNs sider om funksjonshemning får du all informasjon om møtet.

Norge ratifiserte konvensjonen 3. juni 2013. Her er Norges innlegg i FN.