Sterkere rettigheter for funksjonshemmede viktig tema i ambassadørmøte

19 Nov 2014
Avtroppende ambassadør til Malawi, Asbjørn Eidhammer, tok opp funksjonshemmedes rettigheter i sitt møte med malawiske myndigheter 30. juli. Atlas-alliansen takker for at han løfter dette viktige temaet når han nå slutter i stillingen som Norges ambassadør i Malawi. Myndighetene har et klart ansvar for å oppfylle rettighetene til den enkelte, både når det gjelder utdanning, helsetjenester, rehabilitering og tilgjengelighet, mener Atlas-alliansen.
Avtroppende ambassadør til Malawi, Asbjørn Eidhammer
Avtroppende ambassadør til Malawi, Asbjørn Eidhammer

– Menneskerettigheter er et av de store temaene som bestemmer retningen på min regjerings utviklingspolitikk, og funksjonshemmedes rettigheter er et menneskerettighetstema, sa ambassadøren. Han understreket det offentliges ansvar når det gjelder å innfri disse rettighetene. – Men samtidig er det viktig at sivilsamfunnet støtter opp i kampen for  likebehandling, understreket ambassadøren.

Både regjeringen og sivilsamfunnet i Norge har støttet mange prosjekter i Malawi som fremmer funksjonshemmedes rettigheter, og den norske ambassaden støtter for tiden departementet for funksjonshemmede for å få til bedre inkludering av funksjonshemmede i offentlig sektor.

For ytterligere informasjon se ambassadens hjemmeside og deres artikkel Promotion of disability rights.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 14 =