Stigma, funksjonsnedsettelse og utdanning

02 May 2018
Over en tredel av barna helt uten utdannelse har en funksjonsnedsettelse. Velkommen til rapportlansering og debatt med utviklingsminister Nikolai Astrup.

Bare i grunnskolealder er det til enhver tid over 20 millioner funksjonshemmede barn som ikke slipper til på skolen. Bare et fåtall av disse har så sterke funksjonsnedsettelser at de ikke kan delta. For de fleste er det mangel på tilrettelegging, diskriminering og stigma som holder dem utenfor.

Velkommen til rapportlansering og debatt hvor vi undersøker hvordan stigma påvirker barns mulighet til å gå på skole.
Onsdag 16. mai kl 12:30 – 14:00
Kulturhuset, Youngs gate 6
Kaffe serveres fra 12:15

Lansering av ny rapport fra SINTEF teknologi og samfunn

Se arrangementet på Facebook

Innledning og lansering av rapport:

Ann-Marit Sæbønes, Atlas-alliansen, innledning og åpning

Gloria Azalde, SINTEF teknologi og samfunn 
Rapportlansering: The role of stigma in accessing education for people with disabilities in low and middle-income countries: a review of the evidence

Utviklingsminister Nikolai Astrup
Stigmatisering og ekskludering som felles utfordring – hva kan vi sammen gjøre?

Petter Eide, SV
Kort kommentar og innspill til utviklingsministeren

Paneldebatt:

Hvordan kan vi best takle stigmatisering og fremme inkluderende utdanning? Hvordan ser dette ut når det skal gjennomføres i praksis? Hva virker?
– Helene Strøm-Rasmussen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
– Nora Ingdal, Redd Barna
– Birgit Philipsen, ADRA Norge
– Stine Hellum Bråthen, SINTEF

Kommentarer ved Matias Egeland, utdanningsseksjonen i Norad

Oppsummering og sluttkommentar:

Morten Eriksen, Atlas-allliansen
Ordstyrer: Andrew Kroglund

Arrangementet tolkes for døve

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =