Syklonen Idai og vår respons

21 Mar 2019
I midten av mars måned slo syklonen Ida til mot kysten av det sørlige Afrika, og særlig landene Mosambik, Malawi og Zimbabwe. Blindeforbundet og Norges Handikapforbund har begge reagert raskt, og gitt innspill til et brev som nå har gått ut til norske organisasjoner med engasjement i regionen, og til Norad og Utenriksdepartementet. Brevet, signert Atlas-alliansens daglige leder, Morten Eriksen, fokuserer på hvor viktig det er å ha et inkluderende perspektiv på det nødhjelpsarbeidet som nå initieres. Selve brevteksten kan leses nedenfor.

Syklonen Idai og videre norsk oppfølging

 

Syklonen Idai sine herjinger er den største naturkatastrofe som har rammet Mosambik noensinne. Overslag viser at minimum 1,5 millioner mennesker er rammet, særlig i Beira og nærliggende Dondo.

I den sammenheng er det viktig for oss i Atlas Alliansen å påpeke noen viktige fakta. Det gjør vi på bakgrunn av at vi representer funksjonshemmedes egne organisasjoner her i Norge, deres bistandsarbeid og deres partnere.

Vår medlemsorganisasjon Norges Blindeforbund har siden 1997 hatt prosjekter sammen med det mosambikiske Blindeforbundet ACAMO. Mange av ACAMOS medlemmer bor i den rammede regionen.

Atlas oppfordrer derfor Utenriksdepartementet og norske bistandsaktører til å ta konsekvensen av at naturkatastrofer rammer ulikt for forskjellige grupper. Erfaringsmessig vet vi at mennesker med funksjonshemming har to til fire ganger så høy risiko for å miste livet i naturkatastrofer, og at konsekvensene for psykisk og fysisk helse er langt høyere for denne gruppen. Mange kan ha mistet hjelpemidler, familiemedlemmer eller medisiner som er avgjørende for deres mobilitet og kontakten med omverdenen. Mennesker med utviklingshemming eller psykiske lidelser kan ha vanskelig for å orientere og tilpasse seg eventuell midlertidig forflyttelse.

Det er avgjørende at mennesker med funksjonshemming og deres organisasjoner involveres aktivt i alle aspekter av planlegging, implementering og evaluering av nødhjelpsresponsen. Dette bekreftes blant annet i det internasjonale Charter for inclusion of persons with disabilities in humanitarian action, som den norske stat og en rekke norske humanitære aktører har signert. Atlas-Alliansens medlemmer bistår gjerne med å formidle kontakt til lokale representanter for funksjonshemmedes organisasjoner i de aktuelle landene.

For å sikre mennesker med funksjonshemmede lik adgang til beskyttelse og nødhjelp i de rammede områdene er det nå viktig å tenke tilgjengelighet og inkludering i alle faser av responsen:

Når det gjelder planlegging/design:

  • Sørg for a viktig informasjon kommuniseres gjennom flere kanaler (lyd, skrift, enkle illustrasjoner)
  • Identifiser mennesker med funksjonshemming som bor i de områdene hvor dere jobber – og husk at mange lever i skjul pga. lokale fordommer og stigma
  • Kartlegg eventuelle spesielle behov som det må tas høyde for i utdeling av mat og Non Food Items
  • Identifiser og adresser eventuelle barrierer som kan hindre lik adgang (fysisk tilgjengelighet på evakueringssentre, distribusjonssteder osv.)

 

Når det gjelder implementering:

Når det gjelder monitorering og evaluering:

  • Det er mye viktig læring i humanitær respons. Sørg for å samle inn data underveis, som kan hjelpe organisasjonen med å bli enda bedre på å inkludere mennesker med funksjonshemming neste gang katastrofen rammer.

 

En undersøkelse blant internasjonale bistandsorganisasjoner i 2015 viste at 92 prosent av respondentene selv mente de ikke var gode nok til å tenke inkludering inn i nødhjelpsresponsen sin. Norske myndigheter har derfor et viktig ansvar for å minne mottakere av norske bistandsmidler om differensiert risiko og viktigheten av aktiv involvering og inkludering av mennesker med funksjonshemming. Norge må derfor sørge for at de organisasjoner som implementerer nødhjelp for norske penger også må rapportere på inkludering.

https://www.facebook.com/blindeforbundet/posts/10157361065654668

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =