Skaper norsk våpeneksport funksjonshemmede?

28 Jan 2016
Håkon Stiff Aamlid tar i en meget god kommentar i Vårt land opp dilemmaet om at vestlige land både er voktere av menneskerettighetene og samtidig storprodusenter av våpen. Skaper norsk våpeneksport funksjonshemmede? Spør Trise Riis-Hansen i en kommentar i Vårt land 16. januar.

Redd Barna la nylig frem en rapport om barn som rammes av krigshandlinger i Jemen. Samme dag var det høring på Stortinget om Stortingsmeldingen om Norges eksport av forsvarsmateriell. Rapporten er viktig ettersom den stiller spørsmål til om Norge har god nok kontroll på at eksport av norsk våpenmateriell til land i Midtøsten ikke benyttes til å begå brudd på menneskerettighetene.

Det er prisverdig at Redd Barna stiller spørsmålet om konsekvensene for barna i krig. Flere av landene i Midtøsten er nå involvert militært i konflikten, og omfattende menneskerettighetsbrudd forgår på alle sider e, både av legitime regimer og opprørsgrupper. Hvilke ansvar har Norge som eksportør for de som rammes dersom salg skjer til aktører som bryter internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett?

Vi har tidligere tatt til orde for at Norge bør ha et særlig strengt ansvar for å støtte de som rammes. Redd Barnas rapport viser til noe både vi og myndigheter har kjent til lenge; langt flere får varige skader enn de barna som blir drept. Røde Kors har dokumentert at for hvert barn som dør i konflikter, får tre barn en varig funksjonsnedsettelse. Norge har ratifisert den internasjonale avtalen om våpenhandel, Arms Trade Treaty. I denne avtalen viser partene til behovet for å støtte de som rammes med rehabilitering og støtte til sosial og økonomisk inkludering.

Vi mener Norge har et ansvar som kontraktspart til våpenhandelsavtalen så vel som et moralsk ansvar som eksportør av militærmateriell. Lite er dokumentert, både kvantitet og kvalitativt, når det gjelder funksjonshemmede etter konflikter og krig som vi ser i dag. Norge kan bidra til å støtte god og relevant dokumentasjon om overlevende som får varige funksjonsnedsettelser og deres situasjon. Atlas-alliansens oppfordring både til Redd Barna men ikke minst til norske myndigheter er dessuten i mye større grad å ha mekanismer på plass for å hjelpe funksjonshemmede etter konflikter. Norge har en god og lang tradisjon på å støtte ofre etter landminer og klaseammunisjon. Vi mener ansvaret også må omfatte de som blir skadet etter bruk av norskprodusert våpenmateriell. I Norge har vi lang erfaring i å bidra med kortsiktig medisinsk støtte, men ikke minst har vi kunnskap om utvikling av gode institusjoner og systemer som sikrer at funksjonshemmede kan få delta aktivt i samfunnet igjen. Norge har et ekstra stort ansvar når norske våpen kan være brukt. Vi mener Norge kan bidra til mer forskning og dokumentasjon om de tragiske konsekvensene og hvordan de som rammes best kan støttes.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =