TOFI styrker seg

04 Jun 2020
Det nyskapende samarbeidet Together for Inclusion styrker seg med nye bevilgninger fra det offentlige

Together for Inclusion (TOFI) er et unikt og nyskapende samarbeid som så dagens lys i 2019.  Det er organisert som et konsortium mellom seks Atlas-organisasjoner og ni norske frivillige organisasjoner.  Dette samarbeidet fremmer funksjonshemmedes rettigheter i Afrika sør for Sahara.

Første kvartalsrapport fra felt (Uganda, Sør-Sudan, Somalia, Niger og Mosambik) foreligger nå. Aktivitetene er, naturlig nok, preget av at koronapandemien har ført til delvis nedstigning av samfunnsaktivitet i alle landene. Men programmene er igangsatt, de offisielle åpningsarrangementene er avholdt, og planer følges opp.

En dobling av midlene – Etiopia nytt samarbeidsland

Det ligger ellers an til en dobling av TOFI-midlene fra de opprinnelige 60 millionene som ble bevilget. Størst økning har Blindeforbundet med 221% som skyldes stor økning i Mosambik, samt satsing i nytt land, Etiopia. Videre er det stor økning for Redd Barna, som skyldes at de tar inn igjen prosjekter som ble tatt ut i fjor etter direktiv fra Norad.

 

I Etiopia vil NFU være ledende organisasjon. NBF, SOS barnebyer og Utviklingsfondet ønsker å bli med i Etiopia. Organisasjonene er i gang med å utarbeide konkrete planer pr land. Det videre arbeidet skjer dels i landgruppene og dels i sekretariatet, med Executive Committee som beslutningsorgan. Ved uenighet vil sakene bli løftet til styret. Ambisjonen er å la kvalitetskriterier, kapasitet og kompetanse styre.

Det er en del økonomiske ressurser i TOFI 1 som foreløpig ikke er brukt. Det blir derfor viktig å forhandle om tidsfrister med Norad. Det er mulig å legge mer vekt på mainstream-organisasjonene i denne runden, dvs øke tilskuddet til disse, ettersom de kan nå flere enn funksjonshemmedes egen organisasjoner.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 1 =