Ut med veldedigheten!

30 Aug 2016
Kamal Lamishhane er ikke i tvil: - Gi funksjonshemmede skole og jobbmuligheter i stedet for passiv støtte, og du får tifold tilbake. Han har tung forskning å vise til som støtter utsagnet.

Kamal Lamishhane, opprinnelig fra Nepal, har jobbet i flere år som forsker ved Tsukuba universitetet i Japan. Han har samarbeidet med Sintef på flere prosjekter, bl.a. i hjemlandet Nepal.

Han er opptatt av å vise hvor lønnsomt det er å gi funksjonshemmede utdanning, og dermed lettere tilgang til arbeidslivet.

Økonomisk lønnsomhet aller viktigst

Lamishhane er tydelig på hva han mener fungerer, og rettigheter er bra, men ikke det som vil gi samfunnsendringer. – Du kan oppnå mye ved å kreve rettigheter, men du får ikke myndighetene til å gjøre de nødvendige investeringene for å gi funksjonshemmede barn en god skolegang. Det må være lønnsomt. Han forteller at undersøkelser i Nepal viser at et års tillegg i skolegangen gir 10 % bedre inntekt for folk uten funksjonsnedsettelser. Men ett års tillegg for funksjonshemmede gir så mye som 19-25 % økning i inntektene.

Lamishhane er selv et levende eksempel på hvor lønnsomt det er å gi funksjonshemmede skolegang og utdanning på linje med andre barn.  – Inntil jeg var 12 år var jeg bare hjemme. Ingen ville slippe inn en blind gutt i klasserommet. Så fikk jeg endelig sjansen. En kan jo si at det har betalt seg, sier han med et lite smil.

Lamishhane har undersøkt levekårene til funksjonshemmede kvinner på Filippinene: https://jica-ri.jica.go.jp/publication/assets/JICA-RI_WP_No.103.pdf

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =