Utdanning for alle – inkludering av funksjonshemmede

05 Feb 2010
Innspill til statssekretær Ingrid Fiskaa, Utenriksdepartementet, vedrørende Norges deltakelse på 9. høynivåmøte om Education for All, Addis Abeba, Etiopia, februar 2010

Lenke til UNESCOs sider om det 9. høynivåmøtet om Education for All, Addis Abeba, februar 2010

Lenke til Education for All Global Monitoring Report 2010: Reaching the marginalized

Vi ønsker å gjøre deg og ditt team oppmerksom på at funksjonshemmede er verdens største minoritet og WHO anslår at det bor over 120 millioner barn med funksjonsnedsettelser i fattige land.

I følge UNESCO får over 90 prosent av barn med funksjonsnedsettelser i utviklingsland ikke gå på skole. For funksjonshemmede jenter i utviklingsland er tallene skremmende lave, og man antar at så få som 3 % av disse jentene går på skole.

 

Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning betyr å gi alle barn like muligheter for utdanning, uavhengig av etnisitet, funksjonsnedsettelse, kjønn etc. Grunnprinsippet er at alle barn kan lære og at utdanningssystemet skal tilpasse seg hvert enkelt barns behov.

Inkluderende utdanning handler ikke bare om å gjøre skolen fysisk tilgjengelig, det er mye mer komplisert. Store og små endringer må gjennomføres innefor alle aspekter i en utdanningssituasjon. Disse endringene skal hjelpe barn og unge i å delta på skolen, være inkludert i undervisningen og i sosiale aktiviteter, og få utbytte av det.

Gjennom vårt arbeid i Atlas-alliansen, har vi erfart at holdninger hos lærere, foreldre, lokale og nasjonale myndigheter ofte er det største hinder for å skape en inkluderende skole som ønsker funksjonshemmede barn velkommen.

 

Ratifisering av FN-konvensjonen

Atlas-alliansen ønsker også å minne om at Norge i løpet av våren planlegger å ratifisere den ny FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ihht konvensjonens artikkel 32, vil Norge forplikte seg til å inkludere hensynet til funksjonshemmede i alt internasjonalt samarbeid.

Atlas-alliansen ber derfor om at Norge bruker sin innflytelse til å skape oppmerksomhet omkring funksjonshemmede barns rett til utdanning og at dette fokus løftes i det kommende møtet i Addis Abeba.

Atlas-alliansen ønsker lykke til med arbeidet for utdanning til alle.

Atlas-alliansen, januar 2010

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 17 =