Utdanning for blinde og svaksynte

27 Jan 2016
Blindeforbundets tilnærming til formell utdanning i land i Sør Blindeforbundet ønsker en felles utdanning for alle, der undervisningen er inkluderende for alle som er til stede, slik at synshemmede kan delta effektivt i samfunnet på en likeverdig måte. Ideelt sett ved at alle undervises sammen det meste av tiden.

Blindeforbundets presentasjon til Atlas-alliansens årssamling

NBF – 142240-v1 – Presentasjon Utdanning Blindeforbundet

Vi ønsker ikke å gjeninnføre spesialskoler, men vi ønsker heller ikke nå å legge ned spesialskoler i de tilfeller der de fungerer godt og spesialkompetanse ikke er tilgjengelig i fellesskolen.

Når Ole Brumm blir spurt om han vil ha melk eller honning til brødet svarer han «Ja takk, begge deler». Utstoppede pelsdyr har til tider et poeng …

Vi ønsker ikke en sort-hvitt tilnærming der fellesskolen alltid betyr god skole og spesialskoler alltid betyr dårlig skole. Vi ønsker å lytte til partnernes erfaringer og ønsker utfra deres nasjonale kontekst. Vi ønsker å ha en mer fleksibel tilnærming til hvordan vi oppnår et inkluderende samfunn for alle og ser at både spesialskoler og fellesskoler har både fordeler og ulemper per dags dato. Vi vil jobbe for at skolene er så inkluderende som mulig og så lokal som mulig. Samtidig legger vi vekt på at UNCRPD §24 2e og for så vidt 3c, er skrevet for å åpne for individets valg av utdanning:

Retten til utdanning skal virkeliggjøres ved at partene sikrer «effektive støttetiltak tilpasset den enkeltes behov, et miljø som gir størst mulig faglig og sosial utvikling i tråd med målet om full inkludering».

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =