Utdanningsoffensiv fra Norge

04 May 2015
Norge dobler støtten til utdanning. - Støtten til utdanning må inkludere de mest sårbare gruppene. Vi har derfor opprettet en egen ekspertgruppe på inkludering for å forberede konferansen om utdanning i Oslo i juli. Vi må også styrke innsatsen for utdanning i krise og konflikt, og fortsette å fremme jenters rett til utdanning. Statsråd Børge Brende var klar i sin tale til konferansen om Education for All da rapporten for 20015 ble lansert 27.04.15.

Han understreket at 58 millioner barn uten tilgang til skolegang er 58 millioner for mye. Han la stor vekt på lærerutdanning og lærernes lønns- og arbeidsforhold. Jobbskaping og innovasjon er også sentrale tema for regjeringen. Brende kunne også fortelle at støtten til utdanning internasjonalt har gått ned 10 % de siste årene. Norge dobler nå denne støtten.

Øke lærernes kompetanse viktig

– For Atlas-alliansen betyr regjeringens invitasjon at det er gode muligheter både til å styrke og utvikle eksisterende tiltak, og det inviteres og legges til rette for nye, sier daglig leder Morten Eriksen i en kommentar. – Spesielt bør det vurderes hvordan en kan øke innsatsen for å bedre lærernes kompetanse og rekruttere flere lærere som både kan og er motiverte til å fremme inkluderende utdanning. Flere av bidragsyterne understreket det rapporten dokumenterer: Lærerne må prioriteres, det gjelder både deres kompetanse og deres arbeidsvilkår. Dette er en stor mulighet for alliansen til å styrke arbeidet med inkluderende utdanning. Nye og innovative tiltak etterlyses, og vi er inne i en viktig fase for alliansen når ny langtidsplan er under utvikling, sier Morten Eriksen.
Les Brendes innlegg her 
Rapporten kan lastes ned her
EFA Global Monitoring Report 2015_Summary

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + seventeen =