Utestengt

15 Jun 2016
ZANZIBAR SKOLEN MWANAKWEREKWE F har 1225 skolebarn, hvorav 84 elever har en funksjonsnedsettelse. Mange er døve, noen sitter i rullestol, andre er utviklingshemmet. Skoleledelsen er åpen og inkluderende, og det smitter over på lærerne og på elevene som ikke har funksjonsnedsettelser. I dette oppslaget presenterer vi korte historier om utestengelse som så mange funksjonshemmede i fattige land opplever. Utestengelse fra skolen, fra jobb, fra samfunnet.

20 MILLIONER BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER GÅR IKKE PÅ SKOLEN
Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifull kunnskap og ferdigheter. Kunnskap som gir dem jobbmuligheter og grunnlag for økonomisk utvikling og kunnskap til å forbedre folks helse. Dette fører igjen til økt samhørighet i samfunnet. Funksjonshemmede barn går glipp av dette. I deler av det sørlige Afrika står så mange som     90 % av funksjonshemmede barn utenfor skolesystemet. Det er få som begynner, og enda færre som fullfører grunnskolen. FN regner med at 60 millioner barn i verden står uten skoletilbud, og at minst en tredjedel av disse er barn med funksjonsnedsettelser.
På bildet viser hørselshemmede gutter hvordan man sier «hei» på tegnspråk. FOTO: ATLAS-ALLIANSEN

INKLUDERENDE SKOLE PÅ ZANZIBAR
Inkluderende undervisning har vært en del av lærerutdanningen på universitetet på Zanzibar siden høsten 2014. Her har vi sett store endringer etter at foreldreorganisasjonen ZAPDD engasjerte seg, og startet et prosjekt for tilpasset skolehverdag for barn med alle former for funksjonsnedsettelser. Ved oppstart i 2004 var det 2000 barn med funksjonsnedsettelser som hadde et skoletilbud, fordelt på 100 skoler. I dag er det 6000 elever med funksjonsnedsettelser fordelt på 135 skoler, og de lokale skolemyndighetene tar ansvar. Vårt mål er å videreføre disse gode erfaringene til andre land hvor Atlas-alliansen har partnerorganisasjoner.
I våre fokusområder i Zambia og Malawi samt på Zanzibar er det 370.000 barn i skolealder med funksjonsnedsettelser. Vårt mål er at alle disse skal gå på skolen og få en utdanning.

UGANDA Akullo og Acen vet hva det vil si å bli forlatt. Faren deres forlot familien og giftet seg på nytt da han skjønte at begge døtrene var blinde. Kort tid etter ble moren drept av LRA-geriljaen i landet.

Akullo og Acen var utestengt fra alt i mange år. Nå har de endelig fått hjelp til å mestre hverdagen og til å gå på skolen og lære noe. Bilde: Norges Blindeforbund
Akullo og Acen er to blinde søstre i Uganda. De var utestengt fra alt i mange år. Nå har de endelig fått hjelp til å mestre hverdagen og til å gå på skolen og lære noe. Bilde: Norges Blindeforbund

De to jentene på seks og åtte år måtte flytte inn i den lille hytta hos bestemor, som var gammel og syk. Jentene ble holdt isolert i den lille hytta til bestemoren døde to år senere. Jentene har ikke fått skolegang eller opplæring i hjelpemidler for å mestre sin funksjonsnedsettelse. Heldigvis ble de funnet da bestemoren døde, og de får nå både skolegang og opplæring i å takle hverdagen som blind.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =