Varslede kutt gir dramatiske utslag

22 Oct 2015
Regjeringen kutter 326 millioner til sivilsamfunnsorganisasjonenes bistandsarbeid. Dette vil gå ut over arbeidet med de svakeste gruppene inkludert funksjonshemmede. Vi er bekymret for at funksjonshemmede igjen skal bli akterutseil til tross for at regjeringen i budsjettet sier den vil styrke funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid. Her er vår melding til stortingets utenrikskomité.

Over 1 mrd mennesker lever med en funksjonsnedsettelse – 80 % av disse lever utenfor vestlige land og svært mange i de fattigste landene og i konfliktområder. Funksjonshemmede er blant de fattigste og mest diskriminerte i de fleste samfunn, og kommer ofte dårligst ut når det gjelder tilgang på helsetjenester, utdanning og arbeid.

Det nytter å kjempe

Funksjonshemmede har vist at det nytter å kjempe for våre rettigheter – både i Norge og i arbeidet med våre søsterorganisasjoner i fattige land.
Vi berømmer regjeringen for å ha tatt viktige valg og løftet funksjonshemmedes rettigheter i budsjettforslaget. Vi finner mye viktig tekst både i budsjettforslaget og i stortingsmeldingene fra UD. Men som regjeringen selv skriver i forslaget; det er et økende gap mellom menneskerettighetsforpliktelsene og etterlevelsen i praksis ( Prop. 1 St. (2015-2016) s. 16»). Det samme gjelder for funksjonshemmedes rettigheter.

Stadig reduksjon til tross for løfter om prioritering

Funksjonshemmedes andel av bistanden er redusert de siste årene. Norad dokumenterte i 2012 at funksjonhemmedes andel av bistandsbudsjettet var gått fra 1 % til 0,5 % i løpet av ti år.

Med kutt i støtten til sivilt samfunn er vi svært bekymret for at funksjonshemmede nok en gang vil bli taperne. Norad har gitt oss melding om følgende:
«Gitt budsjettproposisjonen må alle være forberedt på til dels betydelig kutt ift nåværende tilskuddsnivå. Vi oppfordrer Atlas-alliansen til å analysere denne virkeligheten opp mot egen drift, og forberede de stramme prioriteringer som det kan vise seg å bli nødvendige å foreta. Vi beklager situasjonen.»

Vi ber om at komiteen støtter og bidrar til:
– Tydelig prioritering av funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid i Sør
– Den økonomiske akterutseilingen av funksjonshemmede over bistandsbudsjettet må snus og arbeidet må styrkes
– Det må lages konkrete planer for gjennomføring av FN-konvensjonen for funksjonshemmede innen alle satsingsområder.

Vi er på vei inn i en ny fireårsavtale med Norad. Kutt for 2016 vil bli kutt for hele perioden 2016-19. Det er dramatisk for et arbeid som allerede er redusert.
Komiteen må derfor sørge for at i alle fall 1% av norsk bistand øremerkes tiltak for funksjonshemmede.

Ikke kutt i opplysningsstøtten

Opplysingsstøtten fra Norad bidrar i dag til et mangfold av stemmer og meninger i norsk debatt. Uten støtten vil disse stemmene stilne, og et bredt engasjement i globale spørsmål vil forsvinne fra norsk offentlighet. I en tid hvor globale utviklingstrekk blir stadig mer nærværende i norsk virkelighet er dette svært uheldig.
Vi stoler på at Stortinget bevilger midler slik at informasjonsstøtten som minimum opprettholdes på 2015-nivå.

Les vårt høringsnotat her:  Høringsnotat – budsjett 2016

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =