Viktig Fafo-rapport krever praktisk handling

16 May 2017
Under et frokost-møte på Litteraturhuset den 16. mai, la Kathleen Jennings frem en fersk Fafo-rapport som tar for seg bruken av norske midler til inkluderende utdanning.

Hovedfunnet i rapporten, bestilt av Atlas-alliansen, er at for brede kategorier gjør det vanskelig å spore hvor pengene egentlig har gått. Pengene forsvinner i brede porteføljer inn i de multilaterale institusjonene. Det gjør det særlig vanskelig å komme videre for å få funksjonshemmede integrert i undervisning og skoleverk.

I mange utviklingsland vet heller ikke myndighetene helt hvordan de skal integrere funksjonshemmede og donorer er heller ikke villige til å stille harde krav. Det kan være gode grunner til det, ikke minst fordi det er viktig at mottakerlandene selv eier problemstillinger og løsninger.

Men, som statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet sa det: Nå har vi FNs bærekraftsmål å forholde oss til. Vi i Norge leder arbeidet med å finne gode indikatorer på mål nummer fire, som omhandler blant annet funksjonshemmede. Og bærekraftsmålene eies av alle, ikke minst utviklingslandene selv.

Hilde Frafjord Johnsen fra Krf var ikke fremmed for å støtte ideen om en egen handlingsplan med tanke på inkluderende arbeid, til støtte av stortingsmelding 24 og 25. Egne fond innenfor Verdensbanken kunne også være en idé, for å styrke bankens arbeid overfor funksjonshemmede.

Alle som satt i panelet var for øvrig enige om at det pådriverarbeidet som en organisasjon som Atlas-alliansen gjør, er av uvurderlig betydning.

Se rapporten her: https://atlas-alliansen.no/publication/tracking-inclusion-in-norwegian-development-support-to-global-education/

Se hilsen fra Charlotte Vuyiswa McClain-Nhlapo, inkluderingsansvarlig i Verdensbanken https://youtu.be/CE6eCxMr41k

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 6 =