Viktig konferanse om inkluderende mikrofinans i Uganda

19 Nov 2014
18.11.2014: - Ekskluderingen av menn og kvinner med nedsatt funksjonsevne fra økonomiske tjenester er en betydelig bidragsyter til fattigdom. Dette er grunnen til at Handikapforbundet var blant de første til å fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i økonomiske tjenester, sa rådgiver Kristin Iversen i NHF ved åpningen av den internasjonale konferansen om inkluderende mikrofinans som ble arrangert i Kampala, Uganda, i forrige uke. Dette var første gang en slik internasjonal konferanse ble arrangert i Afrika, og mer enn 200 deltakere fra organisasjoner, forskning, næringsliv og det offentlige deltok.

Handikapforbundet, en viktig støttespiller

Handikapforbundet (NHF) er en av de største organisasjonene i Atlas-alliansen. NHF var medarrangør av konferansen.

– Jeg er sikker på at denne konferansen vil bidra til bedre planlegging og gjennomføring av enda bedre mikrofinanstjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Inkludering er et ”must” for oss alle. La oss sammen arbeide for full inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle våre program, sa president Yoweri Museveni i sin åpningshilsen til konferansen. Hans omfattende hilsen ble levert av via en sentral medarbeider, general Elly Tumwine. Tumwine fortalte hvordan han selv ble skadet i krigen på 1980-tallet og mistet synet på det ene øyet.

I hilsenen fra president Museveni ble NHF takket som en av arrangørene og for at de har bidratt vesentlig til å styrke organisasjonene som jobber med mikrofinans i Uganda. Han la videre vekt på at siste folketelling i Uganda fra 2010 viser at hele 16 % av befolkningen, ca. 5 millioner mennesker, lever med en form for nedsatt funksjonsevne.

 

Tapte muligheter

Kristin Iversan gjorde i sin tale rede for en undersøkelse som bl.a. viser at gründere med nedsatt funksjonsevne er en uutnyttet markedsmulighet for mikrofinansinstitusjoner, og at for å kunne påvirke mikrofinansinstitusjoner må en forstå deres forretningsmodell og slå seg sammen med sentrale aktører fra industrien. Videre viser det set at funksjonshemmede ofte er feilinformert om mikrofinansinstitusjonenes premisser og tjenester, og at de ikke vet hvordan en kan benytte seg av mulighetene de representerer.

Det ble også slått fast at funksjonshemmede blir ekskludert fra spare- og lånegrupper (savings and credit groups – SCGs ) som er verktøyet som benyttes mest blant de fattigste. Som svar på dette har mikrokredittnettverket AMFIU  og paraplyorganisasjonen for funksjonshemmede i Uganda NUDIPU, med støtte fra NHF, utviklet bærekraftige tiltak som har bedret livene til tusenvis av personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Dette er egne spare- og lånegrupper for funksjonshemmede som har vist seg som en stor sukess. Det har også endret måten mikrofinansinstitusjonene jobber på. Nå bruker mange inkludering av funksjonshemmede i sin merkevarebygging og profilering. Målet var  var at konferansen ville bidra til en handlingsplan for å ta arbeidet videre.

Les Kristin Iversens tale her:
NAD speech by Kristin Iversen IMC 2014

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 9 =