Vil ikke hjelpe de svakeste – iskald sortering og brudd på internasjonale forpliktelser

28 Aug 2014
I krise og konflikt er funksjonshemmede den første til å bli forlatt, og den siste til å få hjelp. Dette er iskald sortering og et signal om at beslutningene om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i internasjonal bistand og hjelpearbeid rett og slett ikke fulgt opp i praksis, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Han viser til de brutale forholdene til funksjonshemmede flyktninger i Syria.

Brudd på  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne et år siden. Konvensjonen hovedfokus med funksjonshemninger har krav på de samme rettighetene som andre, at de bør inkluderes i samfunnet og like muligheter og full tilgang til de samme fordelene som de som har noen form for funksjonshemming. Det er også anerkjent at funksjonshemmede har et særlig behov for vern i sammenheng med krig og konflikt (konvensjonens fortale avsnitt u).

Regjeringen og statsråd Anundsen bryter etter vårt syn, flere bestemmelser i konvensjonen, men ikke minst, de går på tvers av de viktigste ideen om konvensjonen, som sier at funksjonshemmede ikke skal diskrimineres, men bør inkluderes fullt ut, sier Arnt Holte.

 

30 % av flyktningene har behov som ikke blir adressert av tjenestetilbudet

En rapport fra Handicap International og HelpAge International, som kom ut i april viser at eldre, funksjonshemmede og sårede flyktninger i Syria er ofre i dobbelt forstand av den tre år gamle borgerkrigen. Studier av verktøy viser at disse gruppene er ofte oversett når du bruker pakker satt sammen. De to organisasjonene gjorde undersøkelser blant 3.200 flyktninger i Jordan og Libanon, for å avdekke i hvilken grad spesielle behov ble observert.

Alle 2,6 millioner syrere flyktet til nabolandene står overfor lignende utfordringer når det gjelder mangel på mat, helsetjenester og husly. Men så mange som 30% av disse vandringene har spesielle behov som ikke blir adressert. Behovet har oppstått på grunn av en invalidiserende lese – fysiske, sensoriske eller intellektuelle.

  • En av fem flyktninger har noen form for funksjonshemming
  • En av sju har en kronisk sykdom
  • En av 20 har en skade hvorav 80% er forårsaket av krig

Å være på rømmen har alvorlige konsekvenser for hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke. De trenger god tilgang til helsetjenester, i tillegg til langsiktig medisinsk, økonomisk og sosial støtte, viser rapporten. Lite eller ingenting av dette er tatt vare på hverdagen som flyktning.

I lys av dette, er det absurd å skylde på manglende kapasitet i kommunene og helsestell. Vi er et rikt land med velutviklet helsevesenet. Hvis vi sier nei, hva gjør andre fattigere land si? Hva uetisk standard regjeringen i en krisesituasjon? Spør Arnt Holte.

Rapporten fra Handicap International:
Hidden victims: Radical change needed for older, disabled and injured Syrian refugees

Nyheten har skapt sterke reaksjoner det siste døgnet:
Aftenposten: Det har oppstått en situasjon
Aftenposten: Syria-flyktninger: Vi har plass til flere i Bergen


 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + nineteen =