Vil ikke hjelpe de svakeste – iskald sortering og brudd på internasjonale forpliktelser, mener Atlas-alliansen

26 Jun 2014
Med dette bryter Norge FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

17.06.14

I går meldte justisminister Anders Anundsen at det ikke vil være aktuelt å ta inn alle kvoteflykningene som Norge har forpliktet seg til ovenfor FN. Grunnen er at mange av dem har et høyt behov for legeoppfølging og pleie, og at dette er større enn det kommunene påstås å kunne takle. Samtidig kommer det frem at det under regjeringsforhandlingene ble enighet om å «prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for velllykket integrering».

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne for et år siden. Konvensjonen har som hovedfokus at funksjonshemmede har krav på de samme rettigheter som andre, at de skal inkluderes i samfunnet og ha like muligheter og full tilgjengelighet til de samme godene som de som ikke har noen form for funksjonsnedsettelse. Det erkjennes også at funksjonshemmede har et særlig behov for beskyttelse i krig- og konfliktsituasjoner (konvensjonens fortale pkt u).

-Regjeringen og statsråd Anundsen bryter etter vårt syn flere bestemmelser i konvensjonen, men ikke minst går de på tvers av hovedideen til konvensjonen, som slår fast at funksjonshemmede ikke skal diskrimineres, men skal inkluderes fullt og helt, sier Arnt Holte.

30 % av flyktningene har behov som ikke blir ivaretatt av hjelpetilbudet
En rapport fra Handicap International og HelpAge International som kom ut i april viser at eldre, funksjonshemmede og sårede flyktninger i Syria blir ofre i dobbel forstand i den tre år gamle borgerkrigen. Studier av hjelpeprogrammer viser at disse gruppene ofte blir oversett når hjelpepakker settes sammen. De to organisasjonene gjorde undersøkelser blant 3200 flyktninger i Jordan og Libanon, for å avdekke i hvilken grad særlige behov ble fulgt opp.

Alle 2,6 millioner syrere på flukt i naboland møter de samme utfordringene mht mangel på mat, helsestell og husly. Men så mange som 30 % av disse flytningene har spesielle behov som ikke blir ivaretatt. Behovene er oppstått på grunn av en funksjonsnedsettelese – fysisk, sensorisk eller intellektuell.

  • En av fem flyktninger har en form for funksjonsnedsettelse
  • En av syv har en kronisk sykdom
  • En av 20 har en skade hvorav 80 % er oppstått som følge av krigen

Det å være på flukt har alvorlige følger for dagliglivet til funksjonshemmede og kronisk syke. De trenger god tilgang til helsetjenester, i tillegg til langsiktig medisinsk, økonomisk og sosial støtte, viser rapporten. Liten eller ingen ting av dette blir ivaretatt i hverdagen som flyktning.

– I lys av dette blir det absurd å skylde på manglende kapasitet i kommunene og helsevesenet. Vi er et velstående land med godt utbygget helsevesen. Hvis vi sier nei, hva skal andre, fattigere land si? Hvilken uetisk standard setter regjeringen i en krisesituasjon? Spør Arnt Holte.

Rapport fra Handicap International

Nyheten har skapt sterke reaksjoner det siste døgnet. Nedenfor to artikler fra Aftenposten:

«Det har oppstått en situasjon»

Syria-flyktninger: Vi har plass til flere i Bergen

————————————————————————————-
Kontakt:

Arnt Holte
Styreleder i Atlas-alliansen og assisterende Generalsekretær i Norges blindeforbund
Tel: +47 23 21 50 38 / +47 901 90 732

Anne Nyeggen
Kommunikasjonsansvarlig Atlas-alliansen
Mobil: 907 76 232