Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.

Lilly Ann Elvestad

Styreleder FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: lilly.ann.elvestad@ffo.no

Vibeke Seim-Haugen

Nestleder i styret Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Email: vseim-haugen@nfunorge.org

Terje Andre Olsen

Styremedlem Norges Blindeforbund Email: terje.andre.olsen@gmail.com

Lars Ødegård

Styremedlem Norges Handikapforbund Email: lars.oedegaard@nhf.no

Ann-Eli Spiten

Styremedlem Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen Email: aspiten@ous-hf.no

Asbjørn Eidhammer

Styremedlem Eksternt styremedlem Email: aeidham@online.no

Eirin Kallestad

Ansattes representant Atlas-alliansen Email: eirin.kallestad@atlas-alliansen.no

Deputy Members

Eddy Kjær

varamedlem FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: eddy.kjaer@stoffskifte.org

Svein Brodtkorb

varamedlem Norges Handikapforbund Email: SveinB@nhf.no

Arnt Holte

varamedlem Norges Blindeforbund Email: arnt.holte@blindeforbundet.no

Jens Petter Gitlesen

Varamedlem Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: jpg@nfunorge.org