Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.

Lilly Ann Elvestad

Styreleder FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: lilly.ann.elvestad@ffo.no

Hedvig Ekeberg

Styremedlem Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: hedvig@nfunorge.org

Nora Ingdal

Styremedlem Redd Barna Email: nora.ingdal@reddbarna.no

Terje Andre Olsen

Styremedlem Norges Blindeforbund Email: terje.andre.olsen@gmail.com

Lars Ødegård

Styremedlem Norges Handikapforbund Email: lars.oedegaard@nhf.no

Ann-Eli Spiten

Styremedlem Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen Email: aspiten@ous-hf.no

Eirin Kallestad

Ansattes representant Atlas-alliansen Email: eirin.kallestad@atlas-alliansen.no

Deputy Members

Birgit Philipsen

Varamedlem ADRA Norge Email: birgit.philipsen@adranorge.no

Adrian Kjølø Tollefsen

Varamedlem Mental Helse Ungdom Email: adrian@mhu.no

Torill Vagstad

Varamedlem Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: torill.vagstad@gmail.com

Harald Kvamme Hansen

Varamedlem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: mkvameh@online.no

Svein Brodtkorb

Varamedlem Norges Handikapforbund Email: SveinB@nhf.no

Arnt Holte

Varamedlem Norges Blindeforbund Email: arnt.holte@blindeforbundet.no

Anders Strømsodd Hosar

Varamedlem Ansattes representant Email: anders.hosar@atlas-alliansen.no