Inkluderende utdanning i lavinntektsland

26 Jan 2015
Ny bok: Inclusive Education in Low-Income Countries (inkluderende utdanning i lavinntektsland) gir et godt innblikk i hvordan en kan jobbe med inkluderende utdanning i lavinntektsland. Bokens forfattere, Lillian Mariga, Professor Roy McConkey og Hellen Myezwa har lang erfaring med institusjonsbygging i lokalsamfunn. Atlas-alliansen har støttet utgivelsen av denne boka, og har samarbeidet tett med forfatterne i en årrekke.

Boken ble lansert 29. januar på universitetet i Cape Town. Den beskriver en helt unik tilnærming som er blitt utviklet og testet I tre land: Lesotho, Zanzibar og Tanzania. Forfatterne har lang erfaring med institusjonsbygging i lokalsamfunn: Fra arbeid med holdningsendring til at samfunnene får nytt syn på funksjonshemmede og gir dem muligheten til et meningsfullt liv. Boken deres beskriver strategier for å motivere skoler, bevisstgjøre foreldre til funksjonshemmede barn, mobilisere lokalsamfunn og trene fagfolk.

Barn med nedsatt funksjonsevne får utdelt dårlige kort når det gjelder utdanning. Dette gjelder særlig i Afrika. En liten gruppe går på spesialskoler, men de blir da atskilt fra jevnaldrende og får ikke adgang til den samme læringen som dem. Enda flere er utestengt fra de ordinære skolene, eller de slutter rett etter at de har begynt. Skoler som inkluderer alle barn i sitt nærmiljø er den eneste farbare veien for at funksjonshemmede barn i fattige land skal få gå på skole. Nå må alle fagre ord og løfter omsettes til praktisk handling.

Atlas-alliansen har støttet utgivelsen av denne boka, og har samarbeidet med forfatterne (Lilian Mariga i Zimbabwe og Professor Roy McConkey fra Ulster University) gjennom en årrekke. NFU har jobbet særlig tett med de to. Både Lilian og Roy er nylig pensjonerte og har passert 70 år, men er fortsatt svært aktive på utdanningsfeltet.

Les boken her
Løpeseddel
Pressemelding

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − fifteen =