Retten til arbeid forbedret for funksjonshemmede

28 Aug 2015 Download
Norges Handikapforbund støtter inkludering av funksjonshemmede i sysselsettingen i Palestina. Gjennom palestinske organisasjoner og lokalt-basert rehabilitering har 4250 personer med nedsatt funksjonsevne kunnet dra nytte av inntektsmuligheter, sosialhjelp og økonomisk støtte.
World Aids Day Ribbon

Hiv / aids og funksjonsnedsettelser

11 Feb 2015 Download
Faktaark Funksjonshemmede kan ha opptil tre ganger høyere risiko for voldtekt og fysiske og seksuelle overgrep Tuberkulose er hovedårsaken til dødsfall blant mennesker som lever med hiv i utviklingsland Informasjon om prevensjon og forebygging av hiv/aids er sjelden tilrettelagt for funksjonshemmede
Blessings Mwamatandala er fire år. Rett etter at moren fødte blødde han fra øynene. Dette stoppet etter en uke. Hodet var mykt på midten. Han er veldig myk og kan strekke bena langt ut. Han begynte å gå da han var to og et halvt år. Da startet han også å vise at han reagerer på lyder o.l. Han oppfører seg rart av og til. For eksempel kan han starte å rope til noen uten grunn. Han går ikke på skolen. Morens navn er Mathilda Mwamatandala og bestemoren heter Kephous Nechele.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

11 Feb 2015 Download
Faktaark Signert av FNs general-forsamling desember 2006, trådte i kraft i 2008 Første internasjonale konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter Skal sikre likeverdige rettigheter for funksjonshemmede Norge ratifiserte konvensjonen i 2013
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Kvinner i Sør - funksjonsnedsettelser, helse og tuberkulose

11 Feb 2015 Download
Faktaark - Funksjonshemmede kvinner blir ofte dobbeltdiskriminert - Den nye FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal sikre likestilling for kvinner med funksjonsnedsettelser - Tuberkulose er den sykdommen som dreper flest unge kvinner i verden
Zuhura med barna sine

Tuberkulose

10 Feb 2015 Download
Faktaark fra Atlas-alliansen om tuberkulose - Tuberkulose er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker som er smittet av hiv - Tuberkulose er en fullt helbredelig sykdom, men tar livet av to millioner mennesker hvert år - Uten behandling vil personer som har utviklet tuberkulose kunne smitte i gjennomsnitt 10-15 mennesker hvert år
Tuberkulose Foto: Morten Hvaal

Faktaark om tuberkulose fra WHO

10 Feb 2015 Download
Få en kjapp oversikt og se nøkkeltall for tuberkulose med dette faktaarket fra WHO