17 Feb 2021

FN retter søkelyset på at mange har fått en tøffere hverdag på grunn av covid-19. Kan den nye digitale hverdagen vår, både i nord og i sør, være del av løsningen? Og hvorfor faller mennesker med funksjonsnedsettelser ofte utenfor mange digitale tilbud. FNs kommisjon for sosial utvikling avholdt nettopp et møte om dette i New York.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 4 =