Asia

Nitid dørbanking har endret livet til titusener i Nepal

29 Jun 2016
Kartlegging er ofte første skritt for å oppnå sosial endring. Det nepalske blindeforbundet har oppsøkt så godt som alle familier i distriktet Rupandehi og sjekket synet til hvert familiemedlem. Innsatsen fra en rekke donorer har halvert unødvendig blindhet i Nepal på 30 år.

Tragiske forhold for funksjonshemmede i Nepal avdekket i levekårsstudie fra Sintef

29 Jun 2016
Nepal er et av verdens fattigste land, men de som trenger hjelp aller mest, er de som får minst. Jo alvorligere funksjonsnedsettelse, desto mindre støtte, viser dystre funn fra den unike levekårsundersøkelsen fra Sintef.

Nepal – Ett år etter jordskjelvet

20 Apr 2016
Ett år har gått siden det ødeleggende jordskjelvet i Nepal i april 2015. Funksjonshemmede ble hardt rammet, og Atlas-alliansens partnere i Nepal har arbeidet på spreng for å hjelpe dem. 25. april arrangerer Nepal-nettverket et seminar for å sette lys på situasjonen i Nepal i dag og veien videre.

Den usynlige katastrofen

30 May 2015
Funksjonshemmede i Nepal får lite hjelp: Rapporter fra våre kontakter i Nepal viser at hjelpearbeidet er dårlig tilpasset funksjonshemmede, og at de er i en ytterst prekær situasjon nå som monsunen setter inn. Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen, mener hjelpeorganisasjonen mangler en strategi for å i vareta de svakeste gruppene.

Flyktning og funksjonshemmet – en beretning fra Bekaa-dalen i Libanon

18 Dec 2014
Libanon har tatt imot rundt 1,2 millioner flyktninger fra Syria. Rundt 23 % av disse har en funksjonshemning, i følge Handicap International. Til tross for dette er bare 1,2 % av flyktningene i Libanon registrert som funksjonshemmet. På oppdrag fra Atlas-alliansen reiste frilansjournalistene Torgrim Halvari og Andreas Ausland til Libanon i november. Oppdraget var å dokumente funksjonshemmedes situasjon. De kom hjem med sterke bilder i baggasjen.

Ahmad: Uten ben, men i live

16 Dec 2014
Hverdagen til en funksjonshemmet flyktning: Ahmad Elchaar mistet begge bena i en bombeeksplosjon i Syria. Men han føler seg heldig. Han er i live, han har en meningsfull jobb som frivillig for UNHCR, og har fått både proteser, krykker og en moped å farte rundt på. Han har rett. Det er ikke mange funksjonshemmede flyktninger forunt å få like god hjelp som Ahmad har fått.