Bærekraftsmålene – SDG

Progress report 2016

26 Jun 2017
The Atlas Alliance is proud to present our 2016 Progress report. 2016 also marks the first year for implementing the ambitious 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals (SDGs) – a framework that recognises meaningful participation and inclusion of persons with disability in all areas of development and economic growth.

Bærekraftsmålene og inkluderende utvikling

17 Dec 2020
Våre svenske kolleger i My Right arrangerte i desember 2020 et større seminar om hvordan FNs bærekraftsmål og 2030 Agendaen påvirker ulike institusjoner og organisasjoner og vårt arbeid for mer inkluderende utvikling. Også Atlas-alliansen deltok. Du kan se de ulike innleggene i YouTube linken som ligger vedlagt. Atlas-alliansens bidrag følger 1 time og 13 minutter ut i sendingen.

Trump – skyggen som formørker vårt arbeid

08 Jan 2020
En skygge følger bistandsbransjens gode hjelpere. Det er ikke i form av en god «Skybert»; en fiktiv venn som gir oss økt selvtillit i vanskelige stunder. Skyggen er president Donald Trump. (Av Andrew P. Kroglund/Morten Eriksen; publisert i Bistandsaktuelt, 08.01.2020).

Statspartsmøte i FN – Én kvinne valgt til CRPD-komiteen

29 Jun 2016
Stor skuffelse under startspartsmøtet i FN over at kun én kvinne ble valgt inn i en komiteen på 19 medlemmer. Det viste seg at Norge stemte på åtte menn, men bare én kvinne. Dette er uheldig siden CRPD har kjønnslikestilling som et kjerneprinsipp. Saken fikk mye oppmerksomhet i etterkant, og ble også tatt opp under lunsjmøte med Norges FN-delegasjon.