bistand

Kjære Stortingspolitiker

19 Oct 2020
2020 har brakt med seg en pandemi med ekstreme konsekvenser for verdens mest sårbare og fattige. Verdensbanken advarer mot ny fattigdomskrise, hvor 110-150 millioner mennesker kan bli kastet ut i ekstrem fattigdom. 270 millioner mennesker risikerer å ikke ha nok mat i det neste året, ifølge WFP. Dette er en dramatisk økning i fattigdom, sult og ulikhet fra 2019, og vi ser en negativ utvikling for første gang på mange tiår. De mest sårbare blir også samtidig og i økende grad hardt rammet av økt klimakrise. Mange år med iherdig innsats for å redusere fattigdom står i fare for å bli utradert.

Bistand i koronaens tid

16 Aug 2020
Norads nyeste rapport, Bistand i koronapandemiens kjølvann, gir en rask analyse av hva dette kan bety for bistand og utvikling i nærmeste fremtid. Rapporten er viktig og gir gode innspill til tiltak som kan iverksettes. Rapporten er delt inn i 9 korte underkapitler.