Blogs

Research project creates great job opportunities

15 Feb 2016
Nalule Harriet, 45 year old, is about to start a new job: She is engaged in a research project with ADD, Action on Disability and Development, and will interview other persons with disabilities on their experiences in the market or business. “I am so happy! Thank you for thinking about me. My daughter will be my guide, and the little money we will make will be for the growth and development of our family”, Harriet Nalule says. This story is written by Margaret Ninsiima, volunteer at UNAB. She is in charge of identifying interviewers to the ADD project.
Jafeti Luhena er 11 år. Da han var ni ble han truffet av en ambulanse mens han gikk langs vegen. Dette resulterte i at han måtte amputere den ene foten.Etter ulykken lærer han ikke ting like lett som tidligere. Han er sosialt aktiv og har mange kompiser. Han fikk ingen erstatning fra ambulansen som kjørte på ham.

Funksjonshemmede vinner frem

28 Aug 2014
Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene, - Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Holte er også assisterende generalsekretær i Norges blindeforbund.