Covid 19

Innovation due to COVID-19

22 Sep 2020
The novel cooperation between disabled people’s own organizations and other development organizations, known as TOFI, has been forced to be innovative. Earlier this year several partners in Uganda, Somalia and South Sudan were to travel to Zambia on a study-tour. This tour has gone ahead – in a virtual fashion.

Innovation due to COVID-19

22 Sep 2020
The novel cooperation between disabled people’s own organizations and other development organizations, known as TOFI, has been forced to be innovative. Earlier this year several partners in Uganda, Somalia and South Sudan were to travel to Zambia on a study-tour. This tour has gone ahead – in a virtual fashion.

Innovation due to COVID-19

22 Sep 2020
The novel cooperation between disabled people’s own organizations and other development organizations, known as TOFI, has been forced to be innovative. Earlier this year several partners in Uganda, Somalia and South Sudan were to travel to Zambia on a study-tour. This tour has gone ahead – in a virtual fashion.

Covid-19 tvinger frem nytenkning

13 Sep 2020
Det unge samarbeidet mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og et utvalg andre bistandsaktører, kjent som Together for Inclusion (TOFI), tenker nytt på grunn av covid-19 situasjonen. Tidligere i år skulle flere av partnerne i Uganda, Somalia og Sør-Sudan ha dratt på en studietur til Zambia. Denne har nå blitt gjennomført – digitalt. 

Bistand i koronaens tid

16 Aug 2020
Norads nyeste rapport, Bistand i koronapandemiens kjølvann, gir en rask analyse av hva dette kan bety for bistand og utvikling i nærmeste fremtid. Rapporten er viktig og gir gode innspill til tiltak som kan iverksettes. Rapporten er delt inn i 9 korte underkapitler.

Covid 19 i Afrika

14 Aug 2020
Det er vanskelig å få eksakt statistikk fra Afrika. Den Afrikanske Union melder på sine hjemmesider at det per 6. august er 1,055,964 smittede, og 23,582 døde av covid 19. WHO, samme dato, melder om 891,942 smittede og 16,669 døde. (Og over 10.000 av disse i Sør-Afrika). Uansett: Håndvask og fysisk avstand kan være utfordrende noen steder i Afrika. Dessuten sliter mange land i tillegg med sykdommer som malaria, AIDS, tuberkulose og kolera. Eksperter sier at en strategi basert på testing kan gjøre det mulig for afrikanske land å minimere nedstenging av samfunnet (slik som her hjemme i perioder), ettersom det er en vanskelig for fattige mennesker som lever på marginen å overleve uten å jobbe.