Covid 19

Rettigheter under press

09 Nov 2020
En fersk globalrapport fra et konsortium på 7 ledende rettighetsorganisasjoner slår alarm. Funksjonshemmedes rettigheter er under sterkt press. Rapporten Disability rights during the pandemic A global report on findings of the COVID-19 Disability Rights Monitor vil derfor henlede oppmerksomheten vår mot det den kaller «den katastrofale innvirkningen av covid-19-pandemien på mennesker med nedsatt funksjonsevne over hele verden». Rapporten er basert på et hurtigarbeidende menneskerettighetsbasert globalt overvåkingsinitiativ - COVID-19 Disability Rights Monitor (COVID-DRM). COVID-DRM er et konsortium støttet av syv ledende funksjonshemmede rettighetsorganisasjoner, blant dem International Disability Alliance. Studien fant sted mellom 20. april og 8. August i år og ble lansert i slutten av oktober.

Innovation due to COVID-19

22 Sep 2020
The novel cooperation between disabled people’s own organizations and other development organizations, known as TOFI, has been forced to be innovative. Earlier this year several partners in Uganda, Somalia and South Sudan were to travel to Zambia on a study-tour. This tour has gone ahead – in a virtual fashion.

Innovation due to COVID-19

22 Sep 2020
The novel cooperation between disabled people’s own organizations and other development organizations, known as TOFI, has been forced to be innovative. Earlier this year several partners in Uganda, Somalia and South Sudan were to travel to Zambia on a study-tour. This tour has gone ahead – in a virtual fashion.

Innovation due to COVID-19

22 Sep 2020
The novel cooperation between disabled people’s own organizations and other development organizations, known as TOFI, has been forced to be innovative. Earlier this year several partners in Uganda, Somalia and South Sudan were to travel to Zambia on a study-tour. This tour has gone ahead – in a virtual fashion.

Covid-19 tvinger frem nytenkning

13 Sep 2020
Det unge samarbeidet mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og et utvalg andre bistandsaktører, kjent som Together for Inclusion (TOFI), tenker nytt på grunn av covid-19 situasjonen. Tidligere i år skulle flere av partnerne i Uganda, Somalia og Sør-Sudan ha dratt på en studietur til Zambia. Denne har nå blitt gjennomført – digitalt. 

Bistand i koronaens tid

16 Aug 2020
Norads nyeste rapport, Bistand i koronapandemiens kjølvann, gir en rask analyse av hva dette kan bety for bistand og utvikling i nærmeste fremtid. Rapporten er viktig og gir gode innspill til tiltak som kan iverksettes. Rapporten er delt inn i 9 korte underkapitler.