CRPD

Arbeiderpartiet slår et slag for funksjonshemmede

08 Feb 2021
Nå vil Arbeiderpartiet ha FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk menneskerettighetslov, melder Ivar Kvistum i bladet Handikappnytt (04.02.2021). Daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, roser beslutningen og mener at det også vil få betydning for det internasjonale inkluderingsarbeidet.

Covid 19 og samstemthet

09 Jun 2020
Solidaritets-Norge har bestått prøven.  Vi åpner nå forsiktig opp for en ny hverdag. Skal vi tilbake dit vi kom fra eller skal vi bygge en verden basert på reell likestilling? Har vi tøffe nok politikere til det? Klarer vi å bli samstemte i våre utviklingsbestrebelser?