Diabetes

Stressende å ikke vite om man får insulin

16 Nov 2016
I Zambia er de psykososiale aspektene ved å leve med diabetes forsket på for første gang. Studien viser at unge voksne med type 1 diabetes sliter mest. Usikker tilgang til insulin, smertefulle insulinsettinger og frykten for å ikke være attraktiv nok for en fremtidig ektefelle er blant bekymringene.